Online Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri Sözlüğü

Ab-Ru: Su yüzü.... devamını oku

Abadî: Eskiden kullanılan kâğıtlardan birinin adıdır. Hint âbâdîsi de denilirdi. Hindis... devamını oku

Abadi Kâğıt: Ham ipekten yapılan bir kâğıt türüdür. Dut ağacı elyafından da yapılır.... devamını oku

Abir: Mürekkebe katılan güzel koku. Genellikle beyaz sandal, sümbül kökü, kırmızı gül,... devamını oku

Acem Kösteği: Eski yazmalarda kitap dikildikten sonra, dibinde ve iç tarafından, bir kısmı kit... devamını oku

Acem San'atkâr: Türkiye'ye hariçten gelmiş sanatkâra ıtlak olunur. Arabın gayri mânası gelirse d... devamını oku

Acem Sanatkâr: Türkiye'ye dışarıdan gelen sanatkârlara denirdi. Arap olmayan anlamına gelirse d... devamını oku

Âdilşahi: Eskiden kullanılan kâğıtlardan birinin adı. H. XI. (M. XVII.) yüzyıl başlarında ... devamını oku

Ağaç: Tezhipte kullanılan süsleme motiflerindendir. Servi, hurma, hayat ağacı, meyveli... devamını oku

Ağaçlar: Süsleme sanatında daha çok ölümü ve cenneti sembolize eden ağaçlar kullanılmıştı... devamını oku

Aharlı Kâğıt: Bitki boyasıyla boyanmış kâğıda ahar sürülerek elde edilen kâğıt.... devamını oku

Ahenin Kalem: Demir kalem.... devamını oku

Ahenk: Harflerin yapılarının, estetik ölçülerinin, hem münferit hem de diğer harflerle ... devamını oku

Aher (Ahar): Kâğıt terbiyesine verilen isimdir. Şap ve yumurta beyazının karışımından oluşan... devamını oku

Ak Deri: Eskiden kâğıt yerine kullanılan ve üzerine yazı yazılan derilere verilen ad. Koy... devamını oku

Akardeon Ebrusu: Dalgalı ebru.... devamını oku

Akkase: Yazma eserlerde, vassale gibi ekleme biçiminde olmayıp, bir kâğıdın kenar ve ort... devamını oku

Âklam: Eskiler, altı daha sonra yedi ve en sonunda on iki türlü yazı olduğunu kabul edi... devamını oku

Aklam-ı Sitte (Altı Kalem): Altı yazı türü demektir. Bu isimle anılan altı cins yazı birbirine tabi, ikili g... devamını oku

Ali Kurna (A-li-gorna): Eskiden ve özellikle sülüs yazı için kullanılan kâğıtlardan birinin adı. İtalya'... devamını oku

Alt Bölüm: Fasıl. Yazmalarda bölüm içinde yer alan küçük ayırımlardan her biri.... devamını oku

Altın: Tezhib sanatının başlıca malzemesidir. Bugün tezhib sanatı ile uğraşan müzehhibl... devamını oku

Altın Cetvel: Yazma sayfalarında metin çevresine çizilen altına cetveldir. Bunlara siyah tahri... devamını oku

Altın Fırçası: Değişik kalınlıkları olan ve altın sürmede kullanılan fırçalardır. Sarı ve yeşil... devamını oku

Altın Mürekkebi: Özel bir şekilde dövülerek mikronla ölçülecek kadar inceltilmiş yüksek ayarlı al... devamını oku

Altın Tabağı: Altın ezmeğe mahsus tabaklara denir. Büyük ölçüdedirler. Mertebanî tabaklar bu ... devamını oku

Altın Tozu: Çoğunlukla fermanlarda kullanılan, altın tozundan yapılmış rıha verilen ad.... devamını oku

Altın Varak: İnce tirşeler arasında çekiçle do ve döve inceltilen altın levhalara verilen ad.... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri Sözlüğünde 1039 Terim Kayıtlı.