Üretim Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Üretim:
Mal ve hizmetlerin fayda sağlamak amacı ile biçiminin, yerinin ve adedinin değiştirilmesine üretim denir. Örneğin, fayda sağlamak amacı ile buğday tohumunu ekip büyüterek çok sayıda buğday elde etmek, buğdayın biçimini değiştirip un ve ekmek haline dönüştürmek, ekmeği fırından alıp satmak amacı ile pazara (bakkala, markete) taşımak birer üretim faaliyetidir.

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Üretim:
1. Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı.

2. İnsanların, hayvan ve topraktan ürün sağlama etkinliği.

3. İnsanların ihtiyaç duyduğu mal ya da hizmetin meydana getirilmesidir.

Elektrik Terimi Olarak Üretim:
Taşkömürü, Linyit, Bitum, Fuel-Oil, Petrol, Benzin, Mazot, Jeotermal, Doğal Gaz, Rüzgar, Gel-Git, Güneş, su tribünlerine akuple generatör, trafo grubu ile üretilen elektrik enerjisidir.

a- Brüt üretim (iç ihtiyaç ve kayıplar dahil)

b- Net üretim (iç ihtiyaç hariç) saatlik, günlük, aylık ve yıllık, aktif ve reaktif üretimler olarak anılır ve birimleri KVARh ve KWh'tır.

Coğrafya Terimi Olarak Üretim:
İnsanın topraktan, doğanın her türlü kaynak ve güçlerinden kendine yararlı ürünler elde etmesi, bunları işleyerek gereksinim duyduğu özdek ve nesneler durumuna koyması, çoğaltması işidir.

Ziraat (Tarım) Terimi Olarak Üretim:
İnsanların, toplumun varlığını sürdürebilmesi ve gelişebilmesi için, gerek tarımda gerek endüstride ürün elde etmesi.

Genel Türkçe Terimi Olarak Üretim:
Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı.

Üretim ile ilgili benzer terimler:

Terim : Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konuyla ilgili özel ve belirli bir kavramı karşıl... devamını oku

Perçem : 1. Başlarını tıraş edenlerin tepede bıraktıkları saç tutamı 2. Yele 3. Kâkül... devamını oku

Haset : 1. Çekemezlik, kıskançlık, günü. "Seni öyle görünce çok haset ettim." 2. Kıskanç. "Sen... devamını oku

Hikmet : 1- Bilgelik. 2- Sebep, gizli sebep. 3- Allah'ın insanlarca anlaşılmayan amacı.... devamını oku

Marangoz : Ağaç işleriyle uğraşan ve ağaçtan çeşitli eşya yapan usta. "Kendisi çok kıymetli bir maran... devamını oku

Habitat : Bir canlı türünün içinde doğal olarak yetiştiği, yaşayabildiği ve üreyebildiği yer.... devamını oku

Tabiat : 1. Doğa. 2. Doğal özellik. 3. Güzeli ayırma melekesi, zevk, beğeni. 4. İnsanın b... devamını oku

Büyü : Doğa yasalarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem v... devamını oku