Ünlü Uyumu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Ünlü Uyumu:
Ünlülerin kalınlık-incelik ya da düzlük- yuvarlaklık durumlarına göre bir sözcükte beliren uyum.

Edebiyat Terimi Olarak Ünlü Uyumu:
Bir sözcüğün yapısı içinde yer alan bir ünlünün etkisiyle öteki ünlülerin de ona uyması sonucu ortaya çıkan ilerleyici ve gerileyici benzeşme durumudur.

Ünlü Uyumu ile ilgili benzer terimler:

Dipnot : Yazarın yararlandığı kaynakları ve alıntıları metnin geçtiği yerlerde belirtmesi.... devamını oku

Temaşa : Hoşlanarak bakma, seyretme. Oyun, temsil, piyes, tiyatro.... devamını oku

Anjanbman : Şiirde cümlelerin bir dize ya da beyitte bitmeyip diğer dize, beyit veya bendlere kaymasıdı... devamını oku

Tehzil : Alay ve şaka yollu yazılmış nazire. Hezl diye de bilinir. Çokluk tanınmış şairlerin şiirler... devamını oku

Kıt'a : En az 2, en çok 12 beyitten oluşan, divan şiiri nazım biçimi .... devamını oku

Mukteza-yı Hâl : Uslûpta zamana, yere, duruma ve hitâp edilen kişilere göre dili ayarlama, sözün söylendiği ... devamını oku

Sebk-i Hindî : Divan edebiyatında kullanılan bir üslup. Terim, "Hint tarzı, Hint üslûbu" anlamına gelir. T... devamını oku

Taştir : Bir gazelde her beytin iki mısrasının arasına iki veya üç mısra ekleyerek manzume meydana g... devamını oku