Ünlem Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Ünlem:
Konuşanın korku, sevinç, acıma, şaşkınlık gibi her türlü duygu ve heyecanını etkili ve kısa bir biçimde anlatmaya, seslenmeye, çağırmaya yarayan ve kısmen bağımlı kelimeler sınıfına giren kelime veya kelimeler: a!, e!, ah!, ay! vb.

Dil ve Anlatım Terimi Olarak Ünlem:
Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime, nida.

Edebiyat Terimi Olarak Ünlem:
Söyleyenin duygusal tepkisini dile getiren; korku, sevinç, şaşkınlık,acıma gibi duygularla birlikte çağrı, buyruk, yasaklama bildirerek bir başına cümle oluşturan sözcüklere verilen addır. (Haydi!, Ey!, Vay! vb.)

Ünlem ile ilgili benzer terimler:

Sebk-i Hindî : Divan edebiyatında kullanılan bir üslup. Terim, "Hint tarzı, Hint üslûbu" anlamına gelir. T... devamını oku

Varsağı : Bre, Hey gibi ifadeleri içeren, beste ile söylenen âşık edebiyatı nazım şekli.... devamını oku

Güzellik : Bir eserde, hoşumuza giden ve bizde hayranlık uyandıran biçim ve ölçülerin oluşturduğu uyum... devamını oku

Hikmet : 1. Doğadaki nesnelerin mahiyetini, asıllarını anlatan bilgi, ahlaki ve öğüt verici sözdür. ... devamını oku

Pendname : İnsanlara öğüt vermek amacıyla yazılan manzum ve mensur eserlere verilen isim Pendname... devamını oku

Mâni : 1. Çoğunlukla 7'li hece kalıbıyla söylenen, anonim halk edebiyatının en yaygın ve en küçük ... devamını oku

Tevriye : 1- Anlamla ilgili sanatlardandır. İki veya ikiden fazla anlamı olan bir kelimenin yakın anl... devamını oku

Olay : Öykü, roman, masal, anlatı gibi edebiyat ürünlerinde konuyu geliştiren, boyutlandırıp akışı... devamını oku