Tasavvuf Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Tasavvuf:
Tasavvuf, insanın sezgi yoluyla, ibadet yoluyla kendinden geçerek Allah'a erişmesinin ve onla bütünleşmesinin yollarını gösteren bir öğretidir. Tasavvufa göre insan Allah'a akıl yoluyla değil, gönül yoluyla ulaşır. Bu yüzden tasavvuf insanın dinsel anlamda nasıl yaşamasını işaret eden bir yaşam felsefesidir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Tasavvuf:
Tasavvuf kişinin nefsini ve Rabbini bilmesiyle, nefisteki kötü düşünce ve fikirleri mücadele ile yenip, güzel ahlaka kavuşturan bir terbiye sistemidir.

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Tasavvuf:
Allah'ı ve evrenin oluşumunu varlık birliği anlayışı ile açıklayan dini ve felsefi akım.

Edebiyat Terimi Olarak Tasavvuf:
1. İslam dininde varlık birliğini temel alan, Panteizmi ana düşünce olarak benimseyen, kalbi dünya işlerinden arındırarak Allah sevgisine adayan düşünüş biçimi.

2. Tanrı’nın niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği anlayışıyla açıklayan dinî ve felsefi akım.

Tasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Tasavvuf:
Tasavvuf insanın yüce yaratıcısına karşı ne kadar aciz olduğunun farkına varması ve ahlakını iki cihan serveri Peygamber (sav)in ahlakıyla ahlaklanmasıdır. Aslında tasavvuf kul olduğunun bilincinde olmak, her an Allahu Teâlâ ile beraber olduğunu bilmektir. Cenabı Hakk'ın kâinattaki tecellisini görüp onu tesbih ve sena etmekten ibarettir. Müslüman olmanın bilinç halidir.

Kur’an-ı Kerim Terimi Olarak Tasavvuf:
İslam’ın ruhi ve manevi yönünü öne çıkaran, insana Allah'ı görüyormuşçasına bir ibadet ve davranış bilinci kazandırmayı hedefleyen düşünce biçimi, hayat tarzı.

Tasavvuf ile ilgili benzer terimler:

Tevrat : Dört büyük kitaptan ilki olan ve Allah (C.C.) tarafından Hz. Musa’ya gönderilen İlahî kitap... devamını oku

Timsal : Simge.... devamını oku

Ashap : 1. Arkadaşlar, dostlar, veliler. 2. Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanında yaşamış, Müslüman o... devamını oku

Karakteristik : Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik.... devamını oku

Zirâ : Eskiden kullanılan ve günümüzde altmış dört cm'ye denk gelen bir çeşit uzunluk ölçüsü birim... devamını oku

İstikrar : Aynı kararda, biçimde sürdürme, kararlılık.... devamını oku

Kıraat : 1. Hz. Peygamber’in okuma biçimini örnek alarak Kur’an-ı Kerim’i harflerin çıkış yerlerine ... devamını oku

Garip : Yabancı, kimsesiz, tuhaf.... devamını oku