Online Kimya Terimleri Sözlüğü

Absorblama: Bir cismin bir başka cisim içine bütünüyle alınması veya o cismin içinde tamamen... devamını oku

Absorplama: Bir cismin bir yüzeye bağlanması.... devamını oku

Açık Formül: Moleküldeki atomların birbirine bağlanma düzenini gösteren formül.... devamını oku

Açık Hava Basıncı: Atmosferdeki gazlar ağırlıkları nedeniyle yeryüzüne bir basınç uygular. Bu basın... devamını oku

Açil: RCO- veya ArCO- yapısındaki grupların genel adı.... devamını oku

Açilleme: Bir moleküle açil grubunun bağlanması.... devamını oku

Adlandırma: Element ve bileşiklerin kimyasal formül veya sembollerle, bazı sistematik yöntem... devamını oku

Aerosol: Bir katı ya da sıvının hava ( gaz ) ortamında heterojen olarak dağılmasıyla oluş... devamını oku

Ağartma: Yükseltgenlerle renk veren maddelerin renginin giderilmesi.... devamını oku

Ağırlık: Bir cisme etki eden yerçekimi kuvvetinin büyüklüğüdür.... devamını oku

Akım Şiddeti: Elektrik yüklerinin akış hızı.... devamını oku

Aktarma(dekantasyon): Çöktürme işleminde tamamen çöken kısmın üstünde kalan sıvının bulandırılmadan ba... devamını oku

Aktif Metal: Yükseltgenme eğilimleri H elementinden daha fazla olan elementlere aktif metal d... devamını oku

Aktif Metaller: Elektron verme eğilimi hidrojenden fazla olan metallere aktif metaller denir. ... devamını oku

Aktifleşme Enerjisi: Tepkimenin oluşabilmesi için gerekli olan minimum enerji.... devamını oku

Aktifleşmiş Kompleks: Tepkime sırasında oluşan yüksek enerjili, kararsız, ara ürün.... devamını oku

Aktiflik: Reaksiyona girme kabiliyeti, elementlerin bileşik yapabilme eğilimleri. Bir elem... devamını oku

Aktiflik: Elementlerin bileşik oluşturma eğilimi.... devamını oku

Aktiflik Sırası: Elementlerin tepkime verme yatkınlığına göre sıralanmasına aktiflik sırası denir... devamını oku

Aktiflik(etkinlik): Tepkimeye girme kabiliyeti, elementlerin bileşik yapabilme eğilimi.... devamını oku

Aktinitler: Aktinyum (57Ac) elementinden sonra gelen ve 4f orbitallerinin dolmasıyla oluşan ... devamını oku

Aktivasyon Enerjisi: Reaksiyonun oluşumu için gerekli minimum enerji.... devamını oku

Aktivasyon Engeli: Reaksiyona girenlerle reaksiyon ürünleri arasındaki potansiyel enerji engeli.... devamını oku

Alaşım: İki ya da daha fazla metalin eritildikten sonra karıştırılması ve soğutulmasıyla... devamını oku

Aldehit: Karbonil grubu bağlarından en az birine H bağlanan bileşikler aldehit, her iki b... devamını oku

Alfa Işıması: Radyoaktif çekirdekten iki proton ve iki nötronun birlikte ayrılması şeklindeki ... devamını oku

Alfa Parçacığı: İki proton ve iki nötrondan oluşan +2 yüklü helyum çekirdeği.... devamını oku

Alifatik: Karbon atomlarının dallanmış ve dallanmamış zincir şeklinde olan bileşikleri.... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Kimya Terimleri Sözlüğünde 811 Terim Kayıtlı.