Hattat Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlı Türkçesi Terimi Olarak Hattat:
Mesleği Arap harfleri ile güzel yazı yazmak olan kimse.

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Hattat:
Çok güzel el yazısı yazan sanatçı. Mesleği hattatlık olan kimse.

Yapı-Dekorasyon Terimi Olarak Hattat:
Güzel el yazıları yazan sanatçı.

Tarih Terimi Olarak Hattat:
Güzel yazı yazan.

Sanat Terimi Olarak Hattat:
1. Hat sanatıyla uğraşan kişiye "çok güzel el yazısı yazan sanatçı" anlamına gelen "hattat" adı verilir.

2. Mesleği hattatlık olan kimse.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hattat:
Hat sanatıyla uğraşan kişi.

Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Hattat:
Hat yazan kişi. Güzel yazı yazan sanatçı. Son Abbasi halifesi Musta'sım Billâh'ın. kölesi olduğu söylenen Amasyalı Yâkut-ı Musta'sımi'ye kadar kalemin ağzı düz kesilirdi. Yakut eğri keserek tahrif-i kalemi bulmuş ve aklâm-ı sitteye yeni bir biçim kazandırmıştır. İşte Yakut'a, sanatta yaptığı bu yenilikten dolayı hattat denilmiş, hat ve hattatlık Yakut'la seçkin bir sanat ekolü hâline gelince kelime terimleşmiştir. Yakut'tan önce güzel yazı yazanlara katip denildiği gibi hattat da deniliyordu, fakat Yakut 'tan sonra yalnız hattat kelimesi kullanılmış, katip ve küttâp denilmemiştir. Mir Ali Herevi'ye göre hattat olmak için beş şey gerektir: Birincisi dikkat-i tab', ikincisi yazıdan anlamak, üçüncüsü elde kuvvet, dördüncüsü emek çekmek, beşincisi yazı için lâzım gelen kâğıt, kalem ve mürekkebin en iyilerinin bulunması.

Hattat ile ilgili benzer terimler:

Aher (Ahar) : Kâğıt terbiyesine verilen isimdir. Şap ve yumurta beyazının karışımından oluşan bir alaşım... devamını oku

Lâl-i Bedahşi (Bedahşâni) : Bedahşân kırmızısı.... devamını oku

Nakkaş : Yazmalara minyatür ve tezhip yapan sanatkâr, özellikle kitaplara minekârî resim yapanlara d... devamını oku

Hariri Hindi : Hariri kâğıdın Hindistan'da yapılan türü.... devamını oku

Kalıp : 1- Hattatlar arasında cel'î yazıların müsveddelerine verilen ad. Kalıplar çeşitli şekillerd... devamını oku

Mahat : Mücellit terimlerindendir. Kap ile dip (sırt) arasındaki açıklığa verilen addır. Bu kısma m... devamını oku

Nokta Demiri : Mücellit terimlerindendir. Noktalar üzerine vurulan demirin adıdır. Bununla ciltlerde nokta... devamını oku

Zerdüzan : Altın işleyenler.... devamını oku