Hak Aşığı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Hak Aşığı:
Pir elinden bade içmiş, dili çözülüp şiir söylemeye başlamış gerçek aşık.

Hak Aşığı ile ilgili benzer terimler:

Operet : Seyirciyi eğlendirmek için gösterilen, konusunu daha çok gülünç olaylardan alan müzikli oyu... devamını oku

Basmakalıp : Çok kullanılan, hemen herkesçe bilinen sözlerin olduğu gibi kullanılması.... devamını oku

Şive : Bir dilin değişik kültür düzeylerine göre farklı biçimlerde konuşulma özelliği.... devamını oku

Nihilizm : Hiççilik demektir. Hiç bir şeyin olamayacağı ve bilinemeyeceğini savunan öğretidir.... devamını oku

Yöresel Renk : Romanlarda ve öykülerde bir ülkeye, bir bölgeye özgü nitelikleri yansıtan özellik.... devamını oku

Fecriati : Ahmet Haşim ve arkadaşlarının 1908'de oluşturduğu edebiyat topluluğu.... devamını oku

Meştür : Divan edebiyatında dört cüzlü (yani 4 mefâ'ilün 4 müstef'ilün) ile yazılmış vezinleri ikişe... devamını oku

Bâde : Halk ve Divan edebiyatında "şarap" anlamında kullanılır. Ama tasavvuf edebiyatında aşk anla... devamını oku