Online Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğü

Ada: ADA: Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibi doğ... devamını oku

Ahz-u Kabza: "Bedeli tahsil etmeye" demektir. Daha çok vekâletnamelerde geçer, satış bedelini... devamını oku

Aile Konutu: Aile konutu, ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur. Medeni Kanunun 1... devamını oku

Aile Konutu Şerhi: Aile konutu, ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur. Medeni Kanunun 1... devamını oku

Aile Yurdu: Bir kimsenin bir evi veya tarıma veya sanayiye elverişli taşınmazları eklentiler... devamını oku

Akar: Kiraya verilerek gelir sağlayan mülk.... devamını oku

Akit: Tarafların karşılıklı beyanların alındığı resmi senet tanzimine tabi işlemine de... devamını oku

Akitli İşlemler: Tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenlenerek yapılan işlemlerdir. Satış, bağ... devamını oku

Akitsiz İşlemler: Tapu Kanununun 26. Maddesinin dışında kalan, ayni hakların kurulması ve devri il... devamını oku

Aleniyet: Açıklık. Tapu sicil bilgilerinin sadece ilgililerine açık olması ilkesi demektir... devamını oku

Altyapı: Mesken, iş veya diğer amaçlı kullanılan bina ve bölgeleri destekleyen kanalizasy... devamını oku

Ana Siciller: Ana siciller tapu sicilinin asli unsurlarıdır ve şunlardan oluşur: a) tapu kü... devamını oku

Anahtar Teslim: Bir yapının tüm gereç ve işçiliğinin yüklenici tarafından karşılanıp, bütünüyle ... devamını oku

Antre: Bir binanın veya apartman dairesinin ilk girilen bölümü, giriş.... devamını oku

Aplikasyon (Yer Gösterme): Kadastro paftalarındaki parsel köşe noktalarının yeniden zeminde belirtilmesidir... devamını oku

Apostille: 5 Ekim 1961 tarihinde La Haye sözleşmesine katılan ülkelerden birisi yetkili mak... devamını oku

Arazi: Sınırları yeterli vasıtalarla belirlenmiş, yatay ve düşey sınırları bulunan zemi... devamını oku

Arsa: Belediye ve mücavir alan sınırları veya köy yerleşik alanlarında yapılan planlar... devamını oku

Arsa Payı: Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda her bir bağımsız bölüme tahsi... devamını oku

Askeri Güvenlik Bölgesi: Kamu ve özel kuruluşların çevresinde Bakanlar Kurulunca tesis edilen alanlar.... devamını oku

Askeri Yasak Bölge: Yurt savunması bakımından hayati önem taşıyan askeri tesis ve bölgelerin çevresi... devamını oku

Ayni Haklar: Kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyetini sağlayan ve bu nedenle her... devamını oku

Ayni Sermaye Taahhüdü: Bir taşınmaz malın mülkiyetinin veya ayni bir hakkın, yeni kurulmakta olan veya ... devamını oku

Azil: Vekâletnamedeki vekilin ve yetki belgesindeki temsilcinin yetkisinin sona erdiri... devamını oku

Bağımsız Bölüm: 1. Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş yerlerde ana gayrimenkulün ayrı ayrı... devamını oku

Bağımsız Ve Sürekli Haklar: Başkasına devri ve mirasçılara intikali yasak veya izne tabi olmayan, en az 20 y... devamını oku

Bağışlama Vaadi: Bağışlama vaadi ilerideki bir tarihte bir malı bağışlamayı taahhüt niteliğinde ö... devamını oku

Bahçekent: Sağlık ve konfor koşullarına uygun bir yaşam sağlamak amacıyla tasarlanmış, tarı... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğünde 394 Terim Kayıtlı.