Online Elektronik Ticaret Terimleri Sözlüğü

Açık anahtar: Açık anahtarlı bir kriptografik yöntem (algoritma) kullanan bir kullanıcının ken... devamını oku

Açık anahtar altyapısı-AAA: Bilgi iletişiminde açık anahtarlı kriptografinin yaygın ve güvenli olarak kullan... devamını oku

Açık anahtarlı kriptografi: Her kullanıcıya, sürekli kullanım için biri açık diğeri gizli iki anahtarın veri... devamını oku

Açık bilgisayar ağı: İsteyen herhangi bir bilgisayar kullanıcısının bağlanabileceği ve diğer kişilerl... devamını oku

Anahtar: Şifreleme ve şifre çözme sırasında kullanılan sayı dizisi. (key)... devamını oku

Anahtar Kelime: Sitenin veya siteye ait sayfaların içeriğine dair kullanıcılara ve arama motorla... devamını oku

Anahtar üretimi: Açık anahtarlı kriptografide, her kullanıcının açık/gizli anahtar çiftinin, kull... devamını oku

Anahtar yönetimi: Açık anahtarlı kriptografide her kullanıcıya farklı anahtar çiftleri verilmesi, ... devamını oku

Anahtarı bulan kurum-ABK: Yasal erişime yardımcı olmak amacıyla kurulan ve yargının gerektirdiği durumlard... devamını oku

Arama Motoru: İnternet sitelerini arşivleyerek, kullanıcıların aradıkları konulardaki site ve ... devamını oku

Basit bölüm: Hiçbir sınıflandırmaya ihtiyacı olmayan bölüm. (Anlamı sabit ve açık olan bölüm)... devamını oku

Basit veri elemanı: Tek bir değer taşıyan veri elemanı. (Simple data element)... devamını oku

Bilgi bütünlüğü: Bilginin saklanması veya açık/kapalı iletişim ağlarından iletimi sırasında içeri... devamını oku

Bilgi güvenliği: Bilginin, i) kime ait olduğu belirlenmiş, ii) bütünlüğü korunarak, ve iii) gizli... devamını oku

Bölüm adı: Doğal dilde bir ya da daha çok sözcük ile veri bölümü kavramının tanımlanması. (... devamını oku

Bölüm kodu: Bölüm rehberinde tanımlandığı şekilde, her bölümü tek olarak gösteren kod.(Segme... devamını oku

Bölüm rehberi: Tanımlandırılmış, isimlendirilmiş bölümler listesi. (Segment directory)... devamını oku

Çift anahtarlı kriptografi: Açık anahtarlı kriptografi veya asimetrik kriptografi. (double key cryptography)... devamını oku

Dijital ticaret: Dijital ticaret, elektronik ticaret ve e-ticaret ile aynı anlama gelmektedir. İn... devamını oku

Doküman: Bir verinin üzerine kayıt edildiği, insan ya da makine tarafından okunabilen, (d... devamını oku

Elektronik kimlik belgesi-EKB: Onay kurumunun hazırladığı ve sayısal olarak imzaladığı, hangi açık anahtarın ha... devamını oku

Elektronik Veri Değişimi: Standart bir yapıda bilgisayardan bilgisayara veri (ticari) transferi. (Electron... devamını oku

Elektronik veri değişimi-EVD: Standart bir formda yazılmış olan bilgilerin bilgisayarlar arasında aktarımı ve ... devamını oku

Erişim: Herhangi bir sistemi kullanmaya başlama, örneğin bir elektronik ticaret sistemin... devamını oku

EVD kurumu: Bir ülkede EVD kullanımını düzenleyen kuruluş, örneğin, ABD'deki EDIA, Avustraly... devamını oku

EVD servis sunucusu: Bir EVD servisinin merkezinde olan bilgisayar sistemi. (EDI server)... devamını oku

Gizli -özel, kişisel- anahtar: Açık anahtarlı kriptografi kullanan bir kullanıcının, kendisine ait olan iki ana... devamını oku

Gizlilik: İletişim kuran iki taraf arasındaki yazışmaların üçüncü kişilerden gizli tutulma... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Elektronik Ticaret Terimleri Sözlüğünde 61 Terim Kayıtlı.