Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

(Tam) Kısa Devre Akımı (Solid short circuit current): Normal işletme şartlarında potansiyelleri farklı olan gerilimli iletkenler arası... devamını oku

Abone (Müşteri): TEİAŞ'ın sözleşmelerinde karşı taraf olan mesken, işletme, bölge, şebeke adına k... devamını oku

Abone İştirak (Katılım) Bedelleri: a- Pazar Katılım Bedeli, (Müşteriye devredilen abone karşılığı giderdir). ... devamını oku

Açık Devre: Devre anahtarı, devreden akımın geçmesini engelleyecek konumda ise bu devreye ka... devamını oku

Akarsu Santralı: Enerji dönüşümü yapılan, bir baraj veya gölü olmayan hidroelektrik santral türüd... devamını oku

Akım Trafosu: Akımı belli bir oran dahilinde değiştirip yüksek gerilim devresinden izole edere... devamını oku

Aktif Enerji: Aktif gücün zamanla çarpımından elde edilir ve Kilowatt saat (kWh) ile ifade edi... devamını oku

Aktif Güç: Elektrik akımı ile aynı fazda olup, iş gören güçtür. Kilowatt (kW) birimi ile öl... devamını oku

Aktif Hasılat: Tüketilen enerjiden elde edilen hasılattır. (Güç bedeli hasılat hariç)... devamını oku

Al: Enerji üreticisinin "al ya da öde" yakıt sözleşmesindeki, MAMS ile üzerinde anla... devamını oku

Alçak Gerilim (AG): Aboneleri beslemek üzere yüksek gerilim'den alçak gerilime indirilen gerilim olu... devamını oku

Alıcı (Almaç): Elektrik enerjisiyle çalışan makine ve cihazların genel adıdır.... devamını oku

Alınabilir Güç: (Available capacity) İletim tesislerinde herhangi bir kısıt olmaksızın, herhangi... devamını oku

Alışılagelmiş Çalışma Akımı: (Conventional operating current of a protective device) Koruma düzeninin, alışıl... devamını oku

Alternatif Akım (AC): Birim zaman içinde yönü ve şiddeti değişen akıma alternatif akım denir.... devamını oku

Ana Kolon Hattı: Teşekkül veya şirkete ait besleme noktasından (ana hat) abonenin ilk dağıtım nok... devamını oku

Anahtar (Şalter): Elektrik akımının devreden geçmesini veya geçmemesini sağlar.... devamını oku

Anerji: Belirli termodinamik koşullarda diğer bir enerji biçimine dönüştürülemeyen enerj... devamını oku

Ani Puant: Yıl içindeki maksimum gücün anlık (kısa süreli) kaydedilen değerlerin en büyüğüd... devamını oku

Anma Gerilim: (Nominal voltage of an installation) Bir tesisatın veya tesisat bölümünün tarif ... devamını oku

Arıza Süresi: Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletme dışı bı... devamını oku

Aşırı Akım (Overcurrent): Beyan değerinden büyük bütün akımlardır. İletkenler için beyan değeri, akım geçi... devamını oku

Aşırı Yük Akımı (Overload current of circuit): Bir devrede, elektrik arızası yok iken oluşan aşırı akımdır.... devamını oku

Aydınlatma Kullanımı: Aydınlatma amacıyla, genellikle elektrik enerjisi kullanımıdır. Not 1 : Aydın... devamını oku

Ayırıcı: Yüksüz elektrik devrelerini açıp kapayan cihazdır.... devamını oku

Ayırma (İsolation): Tesisatın tamamından veya belirli bir bölümünden güvenlik amacı ile, tesisatın t... devamını oku

Bağımsız Enerji Üreticisi (BEÜ): Üretim Santrallerinde elektrik enerjisi üreterek üretimini MAMS'a satan, Kamu ür... devamını oku

Bağımsız Üretici: (a) Kurulduğu yerdeki sistemin kapladığı bölgede elektrik iletimi veya dağıtımı ... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Elektrik Terimleri Sözlüğünde 401 Terim Kayıtlı.