Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Abdal: Hem şiir hem de düzyazıda "derviş" anlamına gelen bu sözcük, halk ozanlarının ad... devamını oku

Absolutizm: Mutlakçılık. Herhangi bir eserde ya da ilkede bir edebînin varlığına ve değişmez... devamını oku

Abstre: Bir kitabın özeti.... devamını oku

Absürt: Anlamsal öğeleri birbiriyle bağdaşmayan… Mantık açısından mantık kurallarına ayk... devamını oku

Acaib-i Seb'a-i Alem: Dünyanın Yedi Harikası. Piramitler/ Mısır, Asma Bahçeler/ Babil, Artemis Tapın... devamını oku

Acem Koşması: Âşıkların, özellikle Anadolu'nun kimi yörelerinde Azerbaycan'a özgü bir ezgiyle ... devamını oku

Açık Hece: Türkçe sözcüklerde sesli harf ile belirtilen kısa heceler. Örneğin a-na-do-lu, a... devamını oku

Açık Mektup: Bir kişiye seslenen ancak başkalarının da okuması için gazete veya dergilerde ya... devamını oku

Açıklama: Edebi bir eseri geniş okuyucu kitleleri için anlaşılabilir hale getirmek için ya... devamını oku

Açıklık: Bir metinde belirtilmek istenen duygu ve düşüncelerin kolay, anlaşılır, herhangi... devamını oku

Adaptasyon: Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumun yaşayışına, inançlarına uyarlam... devamını oku

Adapte: Herhangi bir dilde yazılmış bir eseri, başka bir dile yer ve kişi adlarını değiş... devamını oku

Aed: Eski Yunanlılarda şiirlerini lirle söyleyen saz şairlerine verilen ad.... devamını oku

Afrozim: Çeşitli konularda mutlak bilinmesi gereken ana özellikleri kısa, açık ve anlaşıl... devamını oku

Ağıt: 1. Bir ölünün, gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini; arkada bırakt... devamını oku

Ağız: Bir anadilin herhangi bir şivesi içinde var olan söyleyiş farkıdır. Ağız, bir d... devamını oku

Ahreb Ve Ahrem: Rubai vezinlerinin ana ölçüsüdür. Mef'ulü ile başlayanlara ahreb, mef'ulün ile b... devamını oku

AhsenüL Kasas: Kıssaların, hikayelerin en güzeli. Bu deyim, Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresi'nde ... devamını oku

Akd Ü Hall: Düğümleme ve çözülme. Divan edebiyatında nesir bir eseri nazma çevirmeye akd, na... devamını oku

Akıcılık: Sözcük ve cümlelerin dile takılmadan kolayca okunabilmesi için anlatılmak istene... devamını oku

Aklektizm: Felsefede uyuşabilir tezleri toplayıp uyuşmayanları bir yana bırakma eğilimi, ed... devamını oku

Akrostiş: 1- Bir şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru sıralandığında a... devamını oku

Aks-i Müfred: Bir sözcükteki harflerin sondan başa doğru alınması halinde yine anlamlı bir söz... devamını oku

Aks, Akis: Bir cümlede, bir dizede iki sözcüğün ya da sözcük topluluklarının yerleri değişt... devamını oku

Aksan: Vurgu demektir. Söyleyiş farkını belirtmek için bazı seslerin üzerine konur.... devamını oku

Aksiyon: Bir edebi eserde olguların akışıdır. Örneğin bir romandaki aksiyon, tanımlama, d... devamını oku

Alafranga: Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, Frenklerle ilgili, alaturka karşıtı; Av... devamını oku

Alaka: İlgi. Bir sözcüğü gerçek anlamının dışında bir anlamda (mecazi) kullanmak için d... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Edebiyat Terimleri Sözlüğünde 745 Terim Kayıtlı.