Edebiyat Teorisi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Edebiyat Teorisi:
Edebiyat teorisi, edebiyatta bir eleştiri akımıdır. Sıkı bir anlamda edebiyat doğasının ve edebiyat analiz yöntemlerinin sistematik çalışmasıdır.

Edebiyat Teorisi ile ilgili benzer terimler:

Hezl : Alay, eğlence, şaka anlamına gelen bu sözcük, tür adı olarak bir konuyu alaylı bir söyleyiş... devamını oku

Müntehabât : Seçilmiş şeyler. Çokluk aynı türde kaleme alınmış, bir veya daha fazla yazarlara ait yazıla... devamını oku

Prolog : Ön deyiş.... devamını oku

Yedekli Koşma : Doğu Anadolu ile Azeri alanına giren bölgelerde saz ozanlarının söyleyip kullandıkları bir ... devamını oku

Seyahatname : Gezilip görülen yerlerin birçok özelliği ile ilgili bilgi veren ve bu yerleri anlatan eserl... devamını oku

Betimleme : Bir varlığı, bir olayı, bir durumu ya da kavramı zihninde canlanacak biçimde anlatma.... devamını oku

Hâfız-I Kütüb : Kitapları koruyan kişi. Eskiden kütüphaneciler bu isimle adlandırılırdı.... devamını oku

Selis : Halk şiiri nazım şekli. Aruzun fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilün kalıbıyla gazel şeklin... devamını oku