Online Diksiyon ve Hitabet Terimleri Sözlüğü

Ağız: 1. Ulusal sınırlar içinde kullanılan dilin farklı coğrafi bölgelerdeki söyleyiş ... devamını oku

Alto (Kontralto): Kalın kadın sesi.... devamını oku

Artikülasyon: Artikülasyon bir diğer adıyla boğumlanmadır. Ağız organları aracılığıyla sözcükl... devamını oku

Asalak Sesler: Bazı sesler veya kelimeler asalak olarak kelimelerin arasına takılır ve konuşmay... devamını oku

Aşınma: Birleşik kelimelerde ilk kelimenin son hecesi ile ikinci kelimenin ilk hecesinde... devamını oku

Atlama: Günlük konuşmada söylediklerine dikkat etmeyen, aceleci ve özensiz konuşmalarda ... devamını oku

Atlatma: Konuşma sırasında bazı sesleri ve heceleri söylememekten kaynaklanan bir konuşma... devamını oku

Bariton: Orta kalınlıktaki erkek sesleri.... devamını oku

Bas: Kalın erkek sesleri.... devamını oku

Bedensel Davranış: Duruş, jest, mimik gibi görsel simgeler konuşmanın temel öğeleridir.... devamını oku

Benzeşme: Bir kelimede bir sesin başka bir sesi kendisine benzetme etkisi. Örnek: yurt-daş... devamını oku

Boğumlanma: 1- Ciğerlerden gelen havanın, ağız ve burundaki çeşitli nokta ve bölgelerde enge... devamını oku

Büzülme: Türkçede eklenme sırasında çeşitli durumlarda büzülmeler oluşur. Örnek: Ünlü il... devamını oku

Çenenin Durumuna Göre Ünlüler: Ünlülerin çıkartılmasında çenenin de önemli bir işlevi bulunmaktadır. Kimi ünlül... devamını oku

Çıkak: Boğumlanma noktası.... devamını oku

Çıkış Yerlerine Göre Ünsüzler: Ünsüzlerin her birinin oluşumunda farklı organların görev aldığı görülmektedir. ... devamını oku

Diksiyon: Güzel ve etkili konuşmak üzere kullanılacak dil malzemesinin doğru seçilmesi ve ... devamını oku

Diksiyonun Kuralları: ● Hece ve sözcük vurgusuna dikkat etmek, ● Sesleri doğru boğumlamak, ● J... devamını oku

Dil: İnsanlar arasında karşılıklı haberleşme aracı olarak kullanılan; duygu, düşünce ... devamını oku

Dil Bilgisi: Her dilin kendine göre kural ve özellikleri vardır. Dil, kuralları dışında kulla... devamını oku

Dilin Durumuna Göre Ünlüler: "Ünlü" adını verdiğimiz sesler ağız yolundan çıkarılırken dil, öne ve arkaya doğ... devamını oku

Diyafram: Göğüs ve karın boşluklarını birbirinden ayıran ince ve geniş kas.... devamını oku

Dudakların Durumuna Göre Ünlüler: Ünlüler çıkarılırken dudaklar düz ve yuvarlak olmak üzere iki şekle girerler. Du... devamını oku

Durak: Söylenen ya da okunan bir metnin solunum yerlerinin oluşturduğu, söz söyleyenin ... devamını oku

Duraklama: Anlam bozukluğu vermemek için iki kelime arasında verilen durak. Örnek: Birinci ... devamını oku

Düşme: Kelimedeki bir veya birkaç sesin, dilin ses özelliklerinden kaynaklanan sebepler... devamını oku

Düşünce (Zihinsel Etkinlik): Zihinsel etkinlik konuşmanın görsel ve işitsel ögelerle ifade edilmesinden öncek... devamını oku

Ekleme: 1. Konuşurken kelimenin aslında olmamasına karşın kelimeyi söylerken yeni sesler... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Diksiyon ve Hitabet Terimleri Sözlüğünde 106 Terim Kayıtlı.