Ayetel Kürsi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Ayetel Kürsi:
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi ya'lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey'in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm

255 Allah O'ndan başka İlah yoktur Diridir, Kaimdir O'nu uyuklama ve uyku tutmaz Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur İzni olmaksızın O'nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır Onların korunması O'na güç gelmez O, pek Yücedir, pek büyüktür (Bakara Suresi 255 Ayettir)

Ayetel Kürsi ile ilgili benzer terimler:

Lâzım : Lüzumlu olan, gerekli, gereken.... devamını oku

Fitne : İyi veya kötü şeylerle deneme, manevî çöküntü, sosyal kargaşa ve kaos demektir.... devamını oku

Gazvetülüsre : Zor savaş manasında, Tebûk Savaşı'na verilen ad.... devamını oku

Fetanet : 1- Peygamberlerin çok akıllı ve zeki kimseler olmalarıdır. 2- Zihin açıklığı, anlayışlık... devamını oku

Mendup : Ef'al-i Mükellefin'dendir. İslam dininde yapılması hâlinde sevap, yapılmazsa günah olmayan ... devamını oku

Esirgemek : 1-Korumak, himaye etmek. 2-Bir şeyi yapmaktan veya vermekten kaçınmak.... devamını oku

Muallâkat-i Seba (Muallâkati Seba) : Yedi askı. Kur'an henüz nazil olmadan, Cahilliye Devrinde, meşhur Arap şairlerinin en beğen... devamını oku

Haşiye : Fıkıh, tefsir, hadis, kelam, tasavvuf gibi İslami ilimler başta olmak üzere mantık, felsefe... devamını oku