Allâh(C.C.) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Allâh(C.C.):
Kâinatın ve kâinatta bulunan tüm varlıkların yaratıcısı, koruyucusu olan tek varlık, ibâdet edilmeye lâyık tek Rab, Mevlâ, Huda'ya ait özel isim. En yüce varlık olarak inanılan, bütün kemâl sıfatları şahsında bulunduran ve her türlü noksan sıfatlardan uzak.

Allâh(C.C.) ile ilgili benzer terimler:

Çıhar Yâr-ı Guzin : Peygamber efendimizin dört seçkin ve büyük halîfesi: Hazret-i Ebû Bekr, Hazret-i Ömer, Hazr... devamını oku

Maturidilik : Akaid konusunda Ebû Mansûr Muhammed b. Mahmud el-Maturîdî’nin (ö. 333/944) görüşlerini beni... devamını oku

Gıybet : 1. Çekiştirme, yerme, kötüleme. Bir kimsenin arkasından işittiği zaman hoşlanmayacağı şekil... devamını oku

Tebyin : Hz. Peygamberin, kendisine gelen vahyi insanlara açıklamasına tebyin adı verilir. Tebyin; b... devamını oku

Kelam : 1. Allah'ın Subûtî Sıfatı. Söylemek ve konuşmak demektir. Allah'ın konuşması bizim konuşmam... devamını oku

Remy-i Cimar : Sözlükte remy atmak, ayıplamak ve yönelmek; cimar ise, çakıl taşları ve ateş koru, kor parç... devamını oku

Âsar : Uzatma (çekme) işareti.... devamını oku

Tevhit : Allah'ın birliğine inanma, bir sayma, bir olarak bakma.... devamını oku