Ali Kuşçu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Ali Kuşçu:
Türk-İslam Dünyası astronomi ve matematik alimleri arasında, ortaya koyduğu eserleriyle büyük bir üne sahip Ali Kuşçu, astronominin önde gelen bilginlerinden olarak kabul edilir. Özellikle bu iki alanda çağının sınırlarını aşacak kadar önemli eğitim ve öğretim çalışmalarında bulunmuştur.

Fatih Külliyesinde bir güneş saati yapan Ali Kuşçu, İstanbul un enlem ve boylam derecesini belirlemiştir. Ayın ilk haritasını çıkaran Ali Kuşçunun adı bugün Ayın bir bölgesine verilmiştir.

Ali Kuşçunun astronomi ile ilgili en büyük eserlerinden biri Risale-i fil Heye (Astronomi Risalesi)dir. Matematik alanındaki büyük eseri Risale-i Hisap (Aritmetik Risalesi)dir. Risaletül-Fethiye adlı eseri ise 19. yüzyılda, İstanbul Mühendishanesinde (İstanbul Teknik Üniversitesi) ders kitabı olarak okutulmuştur. Bu eserde, gök cisimlerinin yere olan uzaklığına yer vermiş; ayrıca dünya haritasını da kitabının sonuna eklemiştir. Burada yerkürenin eksenindeki eğikliği 23o3017 olarak belirlemiştir. Bu, günümüz modern astronomi verilerine (23o27) oldukça yakın bir değerdir.

Ali Kuşçu ile ilgili benzer terimler:

Tubâ : Kökleri yukarıda, dal ve budakları aşağıya doğru sarkan cennet ağacı.... devamını oku

Sâbî : Bülûğ (ergenlik) çağına gelmemiş oğlan çocuğu demektir. Kızlara ise sabiyye denir.... devamını oku

Dâstân : Destan.... devamını oku

İhtilat : Karmaşıklık. Karşılaşıp görüşme.... devamını oku

Lukata : 1-Buluntu maldır. 2- Yolda veya başka bir yerde bulunup da, sâhibi bilinmeyen mal.... devamını oku

Dirhem : Gümüş para; ağırlık ölçüsü, bir dirhem; 12/6 nohut yani, 12 nohut, bir nohudun onda altısı ... devamını oku

Tezahür : Belirme, görünme, gözükme, ortaya çıkma, oluşma, açığa çıkma.... devamını oku

Haram Aylar : İslamiyet'ten önce savaşılması yasak olan, (zilkade, zilhicce, muharrem, recep) aylarına ... devamını oku