Ağa Gediklileri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlı Türkçesi Terimi Olarak Ağa Gediklileri:
Yeniçeri ağasının yaverlik, haberleşme zabiti gibi hizmetlerini gören, etrafında bulunan kişilere verilen isimdi. Bunlar diğer yeniçerilerden ayrılmak için bellerine "seraser" kumaştan kuşak sararlardı. İçlerinden terfi edenler bölük başı olurlardı.

Ağa Gediklileri ile ilgili benzer terimler:

Hat : Güzel yazı yazma sanatı.... devamını oku

Valide Sultan : Padişah annesi. Padişah tahta çıkınca anasıda valide sultan ünvanını alır ve eski saraydan ... devamını oku

Akkâse : Yazmalarda, kâğıdın kenarı ve orta kısmı, hem ahengi hem de düzeni sağlamak için ayrı ayrı ... devamını oku

Fütüvvet : Yiğitlik, gençlik, cömertlik üzerine kurulmuş teşkilat. Dini özellikte esnaf birliği.... devamını oku

Harç : Resmi işlerde devlet veznesine ödenen para.... devamını oku

Ağa : Eskiden yüksek mevki sahipleri hakkında kullanılan bir tabirdi. Bilhassa Tanzimat'tan öncek... devamını oku

Defter Emini : Osmanlılarda Defter-i Hakani idaresinde (Tapu ve kadastro genel müdürlüğü) çalışan ve tapu ... devamını oku

Voyvoda : Osmanlıların Eflak ve Boğdan beylerine verdikleri unvan.... devamını oku