Ağa Divanı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlı Türkçesi Terimi Olarak Ağa Divanı:
Yeniçeri ağasının reisliği altında toplanan meclisin adı idi. Bu meclise ocak büyükleri katılır ve burada ocakla ilgili işler görüşülürdü.

Ağa Divanı ile ilgili benzer terimler:

Reis-ül küttap : Tanzimattan önce Osmanlı imparatorluğunun dışişleri bakanına verilen ad. Sonraları Divanı h... devamını oku

Muhtesip : Çarşı ve pazar esnafını din kurallarına göre denetleyen görevli, belediye memuru.... devamını oku

Rüştiye : Ortaokul derecesinde olan eğitim kurumu.... devamını oku

Ahz-u kabz : Her iki sözcük, almak anlamına gelir.... devamını oku

Gayrimüslim : Müslüman olmayan.... devamını oku

Sanayi-i Nefise : Güzel sanatlar.... devamını oku

Âdet-i Ağnam : Koyun ve keçiden alınan vergiye verilen isimdi. Her sene, ağnam müdürü olan kişi tarafından... devamını oku

Tersane Emini : Gemi yapılan yerin mali işlerinin sorumlusu.... devamını oku