Adlî Altın Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlı Türkçesi Terimi Olarak Adlî Altın:
Sultan II. Mahmut zamanında basılan altın paralardan birinin ismiydi. II. Mahmut'un mahlâsı (lakabı) "adlî" olduğu için, bu paraya da o isim verilmişti. Tam, nısıf (yarım) ve rubu (1/4, çeyrek) olmak üzere üç çeşitti. Tamamı on iki, yarısı altı kuruşa, çeyreği de yüz paraya denk geliyordu. Paraların bir tarafında tuğra, öbür tarafında da "Duribe fî Dar-ül- Hilâfet -il- Aliyye" yazısı vardı. Yazılarının azlığı dolayısıyla bir süre sonra adalarda kalıplarının yapıldığı görüldüğünden, tuğranın etrafına "Sultan-ı Selâtin-i zaman Mahmut Han", öbür tarafına da, ortasında "Duribe fi Kostantiniyye-t-ül- Mahruse" olmak üzere etrafına "Dâm-ı mülkühu ve saltanaühu" ibareleri yazılmak koşuluyla yenileri basılmıştır. Bu para H. 1245 senesinde tedavülden kaldırılmıştır.

Adlî Altın ile ilgili benzer terimler:

Garp Ocakları : Osmanlı Devleti'nde Trablusgarp, Tunus ve Cezayir için kullanılan bir terim.... devamını oku

Lokata : Varisi olmayan mal veya mülkün devlet hazinesine girmesi.... devamını oku

Ak Akça : Eskiden gümüş para hakkında halk tarafından kullanılan bir tabirdi. Gümüş akça beyaz olduğu... devamını oku

Hisar : Sağlam surlarla çevrili küçük kale.... devamını oku

Şehzade Alayı : Sancak Beyliği görevi ile İstanbul'dan ayrılan şehzadeye düzenlenen tören.... devamını oku

Saka Başı : Osmanlılarda sarayda bulunan ve sarayın su ihtiyacının karşılanmasında ve seferler sırasınd... devamını oku

İzam : Bir yerin büyüğü, büyük kişi, yönetici.... devamını oku

Türbe (Kümbet) : Her iki terimde Türk-İslam mezar yapılarına verilen adlardır. Türbe ve kümbetler genellikle... devamını oku