Adet-i Ağnam Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlı Türkçesi Terimi Olarak Âdet-i Ağnam:
Koyun ve keçiden alınan vergiye verilen isimdi. Her sene, ağnam müdürü olan kişi tarafından "sayıcılar" ve memurlar belirlenen bölgelere gönderilirlerdi. Bunlara görevleriyle ilgili buyruldular da verilirdi. Bu sayıcılara daha sonraları "kabzımal" denmişti. Bunlar görevli oldukları bölgelerdeki koyun ve keçiyi sayarlar ve bunu göre âdet-i ağnam alırlardı. Alınan ağnamın bir kısmı, masraflarına karşılık olmak üzere, "başkalık" adıyla, nazırlarla kabzımallara kalırdı.

Âdet-i ağnam vergisi, koyun ve keçi için birer akçeden ibaretti. Bu vergi önceleri tayin edilene memurlar aracılığıyla sayılıp toplanırken, sonraları "âşar" gibi bu da iltizam olunmaya başlanmış ve açık arttırma (müzayede) ile bu görevi alan mültezimlerin adamları vasıtasıyla sayılarak toplanmıştır.

Tanzimat'tan sonra, iltizam usulü bırakılmış ve bu verginin tekrar sayım memurları vasıtasıyla toplanması şekline dönülmüştür.

Tarih Terimi Olarak Adet-i Ağnam:
Hayvancılıkla uğraşanlardan alınan vergidir.

Adet-i Ağnam ile ilgili benzer terimler:

Barok : 1600-1750 yılları arasındaki klasik sanatı izleyen resim ve mimarlık üslubu.... devamını oku

Çift Vergisi : En az bir çiftlik genişliğinde toprak işleyen Müslüman reayadan yılda bir kez alınan ve böl... devamını oku

Tamu : Eski Türklerde bugünkü cehennem kelimesinin eş anlamlısı.... devamını oku

Nuh Peygamber : Kuran'a göre Âdem'den sonra gelen dördüncü peygamberdir. Din kitaplarında yer alan tu-fan ... devamını oku

Hademe : Hizmet edici.... devamını oku

Terennüm : Güzel ve alçak sesle şarkı söyleme.... devamını oku

Manas Destanı : 1092 yılında yazımı tamamlanan bir Kırgız destanıdır. Tarihin en uzun destanı olm... devamını oku

Buyruk : İslamiyet'ten önce Orta Asya Türk devletlerinde bakan görevini yerine getiren devlet görevl... devamını oku