Adem Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Hukuk Terimi Olarak Adem:
Yokluk; hiçlik; ölüm.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Adem:
1- Yokluk, varlığın zıddı. Kâinâtın aslı ademdir. Âlemler yâni her şey var olmadan önce ademde idiler. (Kemahlı Feyzullah Efendi)

2- Tasavvufda sâlikin (tasavvuf yolcusunun) kendisini kaplayan mânevî hal sebebiyle kendinden geçmesi hâli.

Tasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Adem:
Arapça, Vücud'un zıddı olup yokluk manasına gelir.

Adem ile ilgili benzer terimler:

Mürebbî : Arapça, terbiye eden anlamındadır. Manevî tekâmül yolunu öğreten ve eğitimini yaptıran şeyh... devamını oku

Mürşit (Mürşid) : 1. Doğru yolu gösteren, kılavuz. 2. Müritlerine tasavvufu öğreten, sırları ve gerçekleri... devamını oku

Sancaktar : Sancak taşıyan kişiye denir. Aynı mânâda "alemdar" kelimesi de kullanılır... devamını oku

Derviş : Farsça. Fakir, dilenci, dünyadan yüz çeviren, kendini Allah'a veren kişi. Tarikat mensuplar... devamını oku

Ahlak : Arapça, hulk'un çoğuludur. Huylar demektir. Ahlak, insanın manevi seciyesini temyiz eden hu... devamını oku

Dergâh : Farsça. Kapı, eşik, kapı yeri, sığınılacak yer, makam, tekke gibi mânâları vardır. Tarikat ... devamını oku

Sanem : Arapça, put demektir. Çoğulu asnâm. Kulu, Allah'a vuslattan alıkoyan her şey puttur. En büy... devamını oku

Tekke : Tarikat etkinliklerinin yürütüldüğü yapılardır. Tekke, Farsçada dayanacak yer demektir. Tas... devamını oku