Acemi Ağa Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlı Türkçesi Terimi Olarak Acemi Ağa:
Sarayın harem dairesi hizmetinde kullanılan zenci (genellikle Arap) haremağalarından bir kısmına verilen unvandı.

Saraya alınan haremağalarına ilk önce "en aşağı" adı verilirdi. Bunların bir müddet sonra mertebeleri terfi edilir, kendilerine "acemi ağa" denilirdi. En aşağılar, yüksek mertebeli diğer ağalar gibi, kendilerinden bir derece yüksek olan acemi ağalara da hizmet ederlerdi. En aşağılar daima kapı nöbeti bekledikleri halde, acemi ağalar sıraları geldikçe nöbet tutarlardı. Acemi ağalar vakti geldikçe ve layıklık gösterdikçe terfi eder, şansı yaver gidenler derece derece yükselerek "darüssaâde ağalığı" na kadar çıkarlardı.

Acemi Ağa ile ilgili benzer terimler:

Gaza : İslam dinini korumak ve yaymak amacıyla yapılan her türlü mücadele.... devamını oku

Humbaracı : Yeniçeri ocağının havan topu sınıfına ait topçu eri.... devamını oku

Galebe Divan : Elçi kabulü ve Kapıkulu ocaklarına ulufe dağıtılan gösterişli divan.... devamını oku

Müsadere : Osmanlı Devletinde her hangi bir kişiye ait mallara padişah adına el konulması.... devamını oku

Baklava Alayı : Her Ramazanın 15. günü saray mutfağından yeniçerilere baklava verilirken yapılan tören.... devamını oku

Medrese : 1- Gelenek ve görenekçi usullerle eğitim yapan ve özellikle din ve hukuk adamı yetiştiren v... devamını oku

Sadaret kaymakamı : Sadrazam, Serdarı ekrem ünvanı ile ordunun başında sefere çıktığı zaman onun yerine istanbu... devamını oku

Müttefik : Bağlaşık.... devamını oku