Online Ziraat (Tarım) Terimleri Sözlüğü

Acente: Mali veya ticari bir kuruluşun şubesi ve geniş anlamda tüccarın vekili veya temsdevam

Acımık: (Pelemir) Yabancı ot tohumu.devam

Açık ve Kapalı Çuval Sondası: Çuvalları değişik yerlerinden (alt, orta ve üst) delmek suretiyle primer numuneleri devam

Adana-99: Bitki boyu 95-110 cm olup yatmaya dayanıklıdır. Beyaz sık kılçıklı bir başak yapısdevam

Adventif Kök: Gövde, dal, sürgün veya çeliklerden oluşan köklerdir.devam

Aflatoksin: Aspergillus flavus ve Aspergillus paraciticus küflerinin ürettiği bir toksin çeşidididevam

Afyon Alkaloitleri: 1- Haşhaş bitkisinde veya afyon sakızında bulunan alkaloitler. 2- Haşhaş bitkdevam

Afyon Bıçağı: Afyon kozağının sütünü almakta kullanılan araçdevam

Agregat: Toprağın teksel taneciklerinin bir araya gelerek (kümeleşerek) çeşitli yapıştırıcı madevam

Ağrı S093: Saplar 70-75 cm uzunluğunda, Başakları kılçıklı, taneleri beyaz renkli, oval ve serttdevam

Akar: 1- Genellikle karada, pek azıda tatlısuda yaşayan, anten ve kanattan yoksun, dördevam

Akarisit: Akarlara karşı kullanılan tarımsal ilaçlardır.devam

Akım (Debi): Bir kanal veya bir taşıyıcının belirli bir enkesitinden birim zamanda geçen su hacdevam

Akova: Kılçıksız, beyaz ve çıplak kavuzlu Adapazarı Tohum Islah İstasyonunda ıslah edilmiş, devam

Aktif Mücadele: Haşerelenmiş ürünün kimyasal maddelerle ilaçlanması işlemi.(devam

Aktivasyon: Kullanılan dozda kendisi etkili olmayan bir kimyasalın birlikte kullanıldığı bir todevam

Alatav: Yarı yaş yarı kuru olan az tavlı toprak.devam

Alım: Toprak Mahsulleri Ofisi'nce her kampanya döneminde Bakanlar Kurulu Kararı ile bedevam

Alım Baremi: Alımı gerçekleştirilecek hububat ve bakliyat ürünleri ile haşhaşın üreticilerden sdevam

Alım Kampanyası: T.M.O. da Hububat, Mısır, Çeltik, Haşhaş alımlarının başlangıcı ile bitişi arasındevam

Alım Numunesi: Alımı yapılacak ürünlerin bedelini tespit amacıyla alınan numune.devam

Alivre: Öncel satış. Bir ürünün üretildiğinde belli bir tarih ve fiyattan teslim edilmek üzedevam

Alkaloit (Alkaloid): Azot içeren, tadı acı, büyük organik moleküllü, alkalilere benzer anlamında, aldehdevam

Almaşık Ekim: Toprağı güçsüzleştirmeden ondan en çok ve en iyi ürün almak amacıyla her yıl ürün değiştirdevam

Alöron: Buğdayda endospermin en dış tabakası.devam

Alt Numune: Ürünlerde partinin bir yerinden alınan az miktar numune.devam

Altay 2000: Sap 100-110 cm boyundadır. Başakları kahverengi, dane beyaz renkli, yatmaya ve kdevam

Altıntaş-95: Sap 110-120 cm boyundadır. Başakları kılçıklı ve kahverengi kavuzludur. Dane kehridevam


DİĞER SAYFALAR :

Ziraat (Tarım) Terimleri Sözlüğünde 704 Terim Kayıtlı.