Online Yüzme Terimleri Sözlüğü

Aktif Hareket: İlerlemeyi sağlayan hareket.devam

Alttan Dönüş: Parmakların dönüş noktasına dokunup diğer bir kolla vücudu çevirme suretiyle yapılan devam

Ayak Paleti: Yüzmede bacak hareketinin gücünü geliştirmek için kullanılan antrenmanlarda kullandevam

Bone: Yüzme sırasında saçların ıslanmasını engelleyerek hıza etki etmesini,saçlardan akan devam

Çember: İki ayak bileğini bağlayarak kol çalışması sırasında bacak hareketini önlemeye yarayan yüdevam

Depar: Yüzmede yarışa başlama.devam

Depar Taşı: Yüzme yarışının başladığı zeminden hafifçe yüksek yer.devam

Diskalifiye: Yüzme yarışları esnasında sporcular, yüzdükleri her stil için ayrı ayrı depar, döndevam

Dolfin: Kelebek stilde bacak hareketi.devam

Dönüş: Yüzmede havuz bitiminde yön değiştirmek için yapılan hareket.devam

Dört Temel Stil: Serbest,kurbağalama,sırt üstü ve kelebek tekniğinden oluşan yüzme stillerine verilen adevam

Ekstensiyon: Avantaj sağlamak için vücudu azami ölçüde uzatma durumu.devam

El Paleti: Kol hareketleri için yüzme antrenmanlarında kullanılan malzeme.devam

FINA: Uluslar arası Yüzme Federasyonu.devam

Fleksiyon: Vücudun tamamı veya bir bölümünü durum gereği bükmek.devam

Fodepar: Yarışma başlangıcında yapılan çıkışta bir yarışmacının, diğerlerinden depar hakeminindevam

Havuz: Yüzme yarışlarının yapıldığı ve olimpik ölçülerinin 50 metre uzunluk,25 metre genişlidevam

Karışık Bayrak: Bir kulüpten 4 ayrı yüzücünün takım oluşturarak, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve devam

Karışık Ferdi: Bir yarışta 4 yarışma stilinin aynı anda: kelebek, sırtüstü, kurbağalama ve serbestdevam

Karışık Yarış: Yüzülecek mesafenin sırasıyla kelebek,sırtüstü,kurbağalama ve serbest stilde eşit odevam

Kayma: Su yüzeyinde hareket yapmadan ilerleme.devam

Kelebek: İki kolun aynı anda suya atılıp su içinde kırılarak geri çekildiği,vücudun kıvrdevam

Kol Çekme: Vücudun su üzerinde ilerlemesini kolun ileri geri şekilde hareketi ile sağlama.Arm devam

Kulaç: Yüzmede ilerlemek için yapılan kol hareketi.devam

Kule Atlama: Sabit ve esnemeyen bir yükseklikten estetik hareketler yaparak suya atlamaya daydevam

Kulvar: 1. Yüzme yarışlarında sporcunun takip etmesi gereken, engellerle belirlenmiş yoldevam

Kurbağalama: Yüzmenin dört ana stilinden biri.Kolların su içinde göğüsten ileriye doğru uzatılıp kavidevam

Mayo: Yüzmede sporcuların giydiği,vücudun belli bölümlerini saran giysi.devam


DİĞER SAYFALAR :

Yüzme Terimleri Sözlüğünde 40 Terim Kayıtlı.