Online Yöresel-Bölgesel Terimleri Sözlüğü

Aa: Hayır (Sivas)devam

Aba: Abla (Erzurum, Sivas)devam

Abacı: Terzi (Erzurum)devam

Abdeshane: Yüznumara (Sivas)devam

Abe: Ağabey (Sivas)devam

Aca: Amca (Sivas)devam

Afyon: Haşhaş (Sivas)devam

Ağa: Ağabeyi, gada (Erzurum, Sivas)devam

Ağıl: Yazın hayvanların koyulduğu yer (Erzurum)devam

Ağırlık: Başlık parası (Sivas)devam

Ahan: İşte şu (Erzurum)devam

Ahar: Çeşme yalağı (Sivas)devam

An: Tarlasının (Sivas)devam

Ander: Münasebetsiz (Erzurum)devam

Andık: Sırtlan (Sivas)devam

Anışmak: Konuşmak (Sivas)devam

Annaç: Karşı tarak (Sivas)devam

Ardılmak: Bir yere yaslanmak (Sivas)devam

Arık: Temiz (Sivas)devam

Arınmak: Temizlenmek (Sivas)devam

Arkeç: Arkadaş (Sivas)devam

Aşgar: Kir (Erzurum)devam

Aşma: Kaysı kurusu (Erzurum)devam

Atlamak: Toplamak (Sivas)devam

Avgan: Su birikintisi (Sivas)devam

Avlu: Evin giriş salonu (Erzurum)devam

Avsıtmak: Gafil Avlamak (Sivas)devam

Ayakyolu: Yüznumara (Sivas)devam


DİĞER SAYFALAR :

Yöresel-Bölgesel Terimleri Sözlüğünde 472 Terim Kayıtlı.