Yer Eşleği Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Yer Eşleği:
Yerin merkezinden geçen ve dönme eksenine dik olan düzlemin yeryüzü ile ara kesiti olan büyük çember. Yer eşleği, yeri iki yarım küreye ayırır (kuzey yarım küre ve güney yarım küre).

Yer Eşleği ile ilgili benzer terimler:

Akanyıldız : Yerin atmosferine girince sürtünmeden dolayı ısınarak akkor haline geldevam

Su Filtreleri : Günümüzde kullanılan su filtreleri, temelde NASA'nın uzayda bakterilerdevam

Galaksi (Gökada) : 1- Kütlesi Güneş'in kütlesinin yüz milyon katından bir milyar katına kdevam

Süperdev : Işıma gücü çok yüksek olan dev yıldız.devam

Ayar Yıldızı : Gökyüzünün çeşitli bölgelerinde, parlaklıkları kesin olarak saptanmış, bdevam

Astrokimya : Gök cisimlerinin ve yıldızlar arası ortamın kimyasal yapısı ile ilgiledevam