Yardımcılar Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yardımcılar:
Üretim Grubunun ya da Üretim Grubuna ait kazan ya da kombine çevrim kazanının bir bölümü olmayıp, bu birimlerin çalışması için gerekli olan Tesis bölümleri ve/veya Teçhizat.

Yardımcılar ile ilgili benzer terimler:

Trafo (Transformatör) : Gücü sabit tutularak gerilim ve akımları belli oranlarda alçaltan veya ydevam

Linyit : Kahverengi-siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı devam

TWh : (Teta-Watt-Saat) Milyar kwh.devam

Aktif Güç : Elektrik akımı ile aynı fazda olup, iş gören güçtür. Kilowatt (kW) birimdevam

Ortak Birim : Çeşitli enerji biçimleri için kullanılan belirli birimlerin dönüştürüldüğü birdevam

MENR : Ministry of Energy and Natural Resource (Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanldevam