Online Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimleri Sözlüğü

Ağıl: Koyun ve keçilerin barındırıldığı, dört tarafı ve üstü kapalı, kapısı, penceresi ve hdevam

Akarlar: Artropoda şubesinde bulunan keneler dışında kalan, Acarina dizisinde yer alan yadevam

Alacak: Alınması gereken para ya da mal. Borç karşılığında da kullanılır.devam

Artezyen Suyu: Derin yer altı su tabakasına inilerek açılan kuyudan elde edilen basınçlı su, artezydevam

Baget: Çözeltileri karıştırmada kullanılan, içi dolu cam çubuktan, porselen veya metalden yadevam

Bakım: Hayvanların sabit vücut kondisyonlarında tutulması için gerekli gıdalarla beslenmedevam

Bakla: Fiğ familyasından olan, yeşil yaprakları veya tohumları protein bakımından zengin, devam

Bakteriyofaj: Bakteriyi enfekte edebilen virüs, faj.devam

Baskın: 1. Bir allelin etkisinin diğer allel tarafından örtülmesi, baskılanması durumu. devam

Birlik: Hayvancılık konularında faaliyet gösteren yetiştirme, hayvansal üretim, ıslah vedevam

Boğa: Sığır türü içerisinde, yetiştiricilikte kullanılan tüm erkek hayvanlara verilen geneldevam

Börkenek: Diyaframayla işkembe arasına yerleşmiş, orta hattın solunda, geviş getirenlerin devam

Çiftleşme: Erkek ve dişinin yavru meydana getirmek üzere çiftleşmesi, koitus, koyitus, kopuladevam

Çoban: Koyun, keçi, inek gibi hayvanları güdüp otlatan kimse.devam

Damızlık: 1. Kendilerinden döl almak üzere sürü içinden seçilmiş hayvan. 2. Yetiştirildiği ülkdevam

Damızlık Belgesi: Pedigri belgesi bulunan damızlıklardan bakanlıkça çıkarılan yönetmelikteki kriterlerdevam

Damızlık İşletmesi: Damızlık hayvanların yetiştirildiği, bakanlıkça tescil edilmiş işletmeler.devam

Damızlık Sertifikası: Anne ve babası bilinen, ancak soylarının verim kayıtları bilinmeyen damızlık haydevam

Dezenfektan: Canlı için kullanılmayan ancak, aygıt ve malzemeler için kullanılan, mikropları öldüdevam

Döl Kontrolü: Soy kütüğü ve verim kayıtlarının düzenli tutulduğu, yeterli teknik alt yapı, uzman perdevam

Embriyoloji: İnsan ve memeli hayvanların oluşmaya başladıkları zigot oluşumundan itibaren belidevam

Endemik: 1. Bir bölgeye özgü, yerli olan. 2. Yıllık rapor edilen vakalarının sayısı sadevam

Epidemiyoloji: Belirli bir hayvan veya insan popülasyonlarında hastalıkların ortaya çıkışı, yayıldevam

Evcil Hayvan: insan eli altında döl verebilen ve insanlara ekonomik yarar sağlayan hayvanlara dendevam

Evrim: Canlının tür olarak gelişmesi, bir canlıyı diğerinden ayırt eden morfolojik ve fizydevam

Fenotip: Herhangi bir kalitatif ya da kantitatif karakter yönünden bireylerin gözle görüldevam

Fermente Türk Sucuğu: Yağlı sığır kıymasına sarımsak, çeşitli baharatlar veya katkı maddelerinin eklenmesiyle devam

Fiğ Samanı: Fiğ bitkisinin kurutulup saman makinesi veya başka yollarla öğütülmesiyle elde edilen devam


DİĞER SAYFALAR :

Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimleri Sözlüğünde 68 Terim Kayıtlı.