Vahiy Kâtipleri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Vahiy kâtipleri:
Kur'an'ın indiği dönemde Hz. Peygamberin emriyle ayetleri yazan sahabiler.

Kur'an-ı Kerim Terimi Olarak Vahiy Kâtipleri:
Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemde Hz. Peygamberin emriyle ayetleri yazan sahabiler.

Vahiy Kâtipleri ile ilgili benzer terimler:

Şehit : Allah yolunda veya Allah'ın kutsal kabul ettiği din, vatan, namus, mal vedevam

Vecd : Şiddetli dinî duygu ve heyecan hâli, coşma.devam

Fesat : Karışıklık, bozgunculuk, bir şeyin normal hâlinden ve hedefinden çıkıp yardevam

Savm : İslam'ın beş temel şartından biri olarak sorumluluk çağına gelmiş olan Müdevam

Hayâ : Utanma, sıkılma duygusu, edep, ar. Kişinin, Allah'a olan içten sevgi ve devam

Tecezzi : Kısımlara ayrılma, bölünmedevam