Online Uydu Terimleri Sözlüğü

Actuator: Hareketli bir anteni döndürmeye yarayan motor ve aksamından oluşan parça.devam

Advanced Communications Technology Satelite (ACTS): Tüm digital iletişim araçlarının bulunduğu ilk uydu. 1993 yılında fırlatılmıştır.devam

Aloha: Aloha uydu haberleşme sistemleri için geliştirilmiş, çoklu erişim teknolojisidir.devam

AM Modulasyon: AM terimi, İngilizcede genlik modülasyonu anlamına gelen iki kelimenin baş harfledevam

Amplifier: Bir elektronik sinyalin kuvvetini arttırmak için kullanılır. Yükseltici, güçlendiricdevam

Amplitude Modulation (AM): Genlik Modülasyonu (GM). Elektriksel sinyalin genliği değiştirilerek yapılan modülasyodevam

Analog: Zamanın sürekli fonksiyonu olan sinyallerdir. Bir başka deyişle sürekli değişim gösdevam

Analog To Digital Conversion (ADC): Analog sinyalleri sayısal gösterimine dönüştürme işlemi.devam

Antenna (Dish): Çanak Anten; uydulardan gelen mikrodalga sinyalleri alıp uydu alıcısına gönderilmdevam

Antenna Efficiency: Antene gelen elektromanyetik enerjinin anten tarafından toplanan kısmının yüzde devam

Antenna Noise Temperature: Anten Gürültü Sıcaklığı.devam

Aperture: Antenin uydu sinyaline açık kalan kesiti. Parabolik antenin elektromanyetik enedevam

Apex: Hareketli antenin dönerken çizdiği yayın en üst noktası.devam

Ara Kablo (RS-232 kablo): Ara kablo; yazılımı internetten indirdikten sonra, PC'nizdeki hard diskten, seridevam

Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL): Asimetrik digital abone hattı. Asimetrik digital abone hattı. Geleneksel 2 hatlıdevam

Atmospheric Absorption Loss: Atmosferik absorbe kayıpları. Elektromanyetik sinyallerin atmosferdeki absorbeledevam

Attenuation: Zayıflama, iletimin başladığı noktadan, hedefe kadar olan sinyal zayıflaması.devam

Attenuator: Zayıflatıcı, uydu sinyallerini zayıflatan pasif devre elemanı.devam

Attitude Control: Uydunun güneşe ve yere göre duruş konumunun kumandası.devam

Audio Visual (AV): TV ve sesin tüm yönleriyle ilgili görsel-işitsel cihazlar.devam

Automatic Frequency Control (AFC): Otomatik Frekans Kontrolü. Alıcıyı seçilen frekansa kenetleyen ve istasyonun zamandevam

Automatic Gain Control (AGC): Otomatik kazanç kontrolü. Devrenin çıkış seviyesini belli bir değerde sabit tutan kontrdevam

Availability: Kullanılabilirlik; uydu haberleşme ekipmanlarının yıllık olarak ne kadar kullanıdevam

Az-El Mount: Azimuth-Elevation Mount. Çanak Antenin Yatay ve Düşey yönde hareket kabiliyeti.devam

Azimuth: Gerçek Kuzeye göre yatay açı anlamına gelmektedir. Yatay doğrultuda uydu anteninin belldevam

Backhaul: Karasal Hat. Uydu terminali ya da merkezi yer istasyonu ile kullanıcı merkez ofidevam

Backoff: Doğrusal bir çalışma noktası için giriş ve çıkış sinyal güçlerinin azaltılması.devam

Backup: Yedekdevam


DİĞER SAYFALAR :

Uydu Terimleri Sözlüğünde 224 Terim Kayıtlı.