Online Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Abartma: Söz biliminde bir duyguyu, bir düşünceyi veya bir olayı aşırı derecede büyüterekdevam

Abartma (Mübalağa): Bir durumu olduğundan çok ya da az göstermekt.Abartmak işi. Örnek : Bütün gün çalışmakdevam

Açık Hece: Bir ünlüyle biten veya bir tek ünlüden oluşan ve ünlüsü kısa olan hece. A-ra-ba,devam

Açık Oturum: 1- Geniş halk kitlelerini ilgilendiren konuların, yine bu kitlelere o sahanın uzdevam

Açıklayıcı: Kendisinden önce gelen kelime veya kelime gruplarını daha açık ifade etmek ve anladevam

Açılım: Bir kısaltmanın açık yazılışı.devam

Ad (İsim): 1. Canlı ve Cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan kelime tüdevam

Ad (isim) Cümlesi: 1- Yüklemi ek eylemle çekimlenmiş bir ad ya da ad soylu sözcüğün bulunduğu cümlelerdir. devam

Ad Aktarması: Bir sözcük ya da sözün, benzetme amacı güdülmeden, anlamca ilgili olduğu başka bir devam

Ad Aktarması (Mürsel Mecaz): Bir sözü benzetme amacı gütmeden bir başka söz yerine kullanmaktır. Sözcüklerindevam

Ad Cümlesi: Yüklemi çekimli fiil değil ad veya ad soylu bir kelime olan ve cevher fiili eklerinindevam

Ad Çekimi: Bir adın hâl (durum) ekleriyle girdiği çekim.devam

Ad Durum Ekleri: Adı başka sözcüklerle ilişkilendiren ekler."-i"belirtme, "-e" yönelme, "-de"buludevam

Ad Eylem: İsim fiil.devam

Ad Fiil: Ad-fiil: Fiilin kök ve gövdelerine getirilen belirli eklerle fiilin bir ad gibi devam

Ad Kökü: Somut veya soyut varlıkları veya onların vasıf, durum ve ilişkilerini gösteren vdevam

Ad Soylu Sözcük: Eylem dışındaki mastar eki alamayan sözcükler.devam

Ad Tamlamaları: En az iki adın, aralarında anlam bağlantısı kurarak oluşturduğu, bir nesnenin parçası oldevam

Ad Tamlaması: En az iki adın bir araya gelip birbirini tamamlamasıyla oluşan sözcük öbeklerinedevam

Ad-Fiil Grubu: -mak, -ma, -ış/-uş ekleriyle kurulmuş ve grup sonunda yüklem görevi almış bir addevam

Addan Ad Türeten Ekler: Adlara ve ad soylu kök ve gövdelere gelerek anlamca eskisinden farklı yeni bir adevam

Addan Fiil Türeten Ekler: Adlara ve ad soylu kelimelere gelerek anlamca eskisinden farklı yeni bir anlam odevam

Addan Türemiş Ad: Ad kökü veya gövdesine addan ad yapan ekler getirilerek yapılmış yeni ad.devam

Addan Türemiş Eylem: Ad kökü veya gövdesine addan eylem yapan ekler getirilerek yapılmış eylem.devam

Adıl: Zamir.devam

Adlaşmış Sıfat: Nitelediği ad düşmüş sıfat.devam

Afiş: Bir şeyi duyurmak, tanıtmak vb. için hazırlanan, kalabalığın görebileceği yere asılmış, devam

Ağız: 1. Bir ülkede dilin, bölgelere ve sınıflara göre değişen söyleyiş özelliği. 2. Bir devam


DİĞER SAYFALAR :

Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğünde 594 Terim Kayıtlı.