Online Trafik ve İlk Yardım Terimleri Sözlüğü

Acente: Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş.devam

Acil: Hemen yapılması gereken, acele etmeyi gerektiren, ivedi, ivedili.devam

Ada: 1- Kavşaklarda trafiği düzenleyici, yönlendirici veya ayırıcı olmak üzere bordürle devam

Akaryakıt: Gazyağı, mazot, benzin vb. sıvı yakacaklara verilen genel ad.devam

Akaryakıt İstasyonu: Araçların esas itibariyle akaryakıt, LPG, yağ ve basınçlı hava gibi ihtiyaçları ile ayrıcdevam

Akrobasi: Yerde ve tel, at, bisiklet, ip vb. üzerinde dengeye dayanan, tehlikeli, heyecan devam

Akrobatik: Cambazlık ile ilgili.devam

Aks: Üzerinde bir veya daha fazla tekerleğin döndüğü otomobil eksenine dik mil.devam

Akyuvar: Vücudu enfeksiyonlara karşı korumakla görevli, çekirdekli, renksiz, beyaz kan hücrdevam

Alerji: Birtakım yiyecek, ilaç, toz, koku vb.ne hastalık derecesinde gösterilen aşırı tepkdevam

Alerjik: Alerji ile ilgili olan.devam

Algı: Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak.devam

Algılanan Yakalanma Riski: Sürücülerin bir kural ihlali yapmadan önce "Polis beni yakalayabilir!" düşüncesidevam

Alkol: Her türlü alkollü içki.devam

Alt Geçit: 1- Karayolunun diğer bir karayolu veya demiryolunu alttan geçmesini sağlayan yapıdır. devam

Alternatif: Birinin yerine seçilebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, seçenek, opsiyon.devam

Altgeçit: Trafik akşını kesmemek için yolun altından geçirilen yol.devam

Alyuvar: Sitoplâzmasındaki hemoglobin aracılığıyla akciğerlerle dokular arasında oksijen ve karbodevam

Ambulans: Hasta veya yaralı insan taşınması için tasarlanmış ve bu amaç için özel ekipmanlara sadevam

Analiz: Çözümleme, tahlil.devam

Anatomik: Organizmanın yapısıyla ilgili.devam

Anayol: Ana trafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin, bu yolu geçerken veya bu yola devam

Ani: Bir anda oluveren, apansız, ansızın, birdenbire.devam

Anket: Konuyla ilgili bilgilerin özgün yazılı sorular yoluyla ve bir mülakatçı aracılığıyla devam

Anonim: Çok ortaklı.devam

Antiseptik: Vücudun çeşitli kısımlarını mikroplardan arındırmak için kullanılan kimyasal madde, devam

Antiseptik Solüsyon: Vücudun yaralanan kısmını mikroptan arındırmak için kullanılan sıvı madde.devam

Araç: Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş madevam


DİĞER SAYFALAR :

Trafik ve İlk Yardım Terimleri Sözlüğünde 506 Terim Kayıtlı.