Online Tiyatro Terimleri Sözlüğü

Absürt Tiyatro (Uyumsuz Tiyatro): Çelişkiyi çelişmezliğe, çelişmezlikleri çelişkiye ulaştıran olaylar ve epizotlar arasında devam

Acı Çekme Oyunu: Ortaçağda ortaya çıkmış, insanın yaradılışından "son yargı"ya kadar tüm dinsel öyküldevam

Acıklı Komedya: Fransa'da klasik tragedyanın işlevini yitirmesinden sonra ve Aydınlanma Dönemi tdevam

Açık Biçim: Başlıca iki oyun biçiminden biri, kapalı oyun biçiminin karşıtı; göstermeci tiyatro,devam

Açıkdoğa Tiyatrosu: Bir açıkhava tiyatrosu biçimi. Açıkdoğa tiyatrosu, ormanlık kayalık, dağlık vb. gibi doğal alandevam

Açıkhava Tiyatrosu: Açık havada oyunların oynandığı tiyatro yerleri. 1- Geniş Anlamda, Açıkhava Tiyatrdevam

Açılmak: Oyuncunun gövdesiyle seyirciye dönmesi.devam

Adaptasyon: Yabancı dilde yazılmış bir eseri, yerli adlar ile yerli yaşama uydurarak çevirme, devam

Adapte: Yabancı bir eseri yer adları, şahıs adları, deyimleri, gelenek ve görenekleriyledevam

Agon: 1- Yarışma 2- Antik Yunan komedyasında düşünceleri birbirine karşıt olan iki oydevam

Agora: Pazar yeri. Antik tiyatro yapısı ortaya çıkmadan ve Diyonizos Şenlikleri Atina'dakidevam

Ağız: Yöresel konuşma dili. Anadolu ağzı, İstanbul ağzı. Uç bölge ve sınıflara göre değişen konuşmdevam

Aksesuar: Tiyatro sahnesinde kullanılan eşya. Dekor için yararlanılan nesneler.devam

Aksiyon: Roman, hikâye, tiyatro vb. türlerde konuyu genişleten asıl olaylar. Genel anlamıydevam

Akşam Yönetmeni: Teknik sürecinin düzenlenmesinden farklı olarak yardımcı yönetmenin yetkili oldudevam

Aktör: Erkek tiyatro sanatçısı.devam

Aktrist: Bayan tiyatro sanatçısı.devam

Akustik: Tiyatro, konser salonu ve benzeri kapalı yerlerin, sesleri bozmadan yansıtabildevam

Alan Tiyatrosu: Açık ya da kapalı, oyunun oynandığı tiyatro biçimi. Antik Roma tiyatroları, amfitiyatrodevam

Alçaltma: Kişi alçaltması, masa alçaltması da kullanılır. Küçük yüzeyli bir inip kalkan elemandıdevam

Alegori: Belli bir kavram düşünce ya da ahlak kategorisinin kişileştirme yoluyla canlandıdevam

Alterne Etme: Bir rolün iki oyuncudan biriyle gösterimden gösterime değişen rol dağılımı.devam

Altın Çağ: Doruğunu aydınlanma çağı'nda bulunan,XVII. yüzyıl ortalarında XVIII. yüzyıla dek gelidevam

Amatör Tiyatro: Genel anlamda, profesyonel tiyatronun karşıtı, gönüllü tiyatro; parasal kazanca devam

Amfitiyatro: Çember ya da oval biçimde bir sahne çevresinde oturma yerlerinin basamaklarla yükselddevam

Anagnorisis: Tanıma. Aristoteles'in Poetika adlı yapıtında bir oyun kişisinin gerçek kimliğini öğrenmdevam

Anarşi Tiyatrosu: Fransada komün' ün 1881 de dağılması sonrasında, birinci dünya savaşı'na kadar ki edevam

Angura: 1960'ların sonlarında, öğrenci hareketleri döneminde ortaya çıkmış, küçük tiyatro topludevam


DİĞER SAYFALAR :

Tiyatro Terimleri Sözlüğünde 562 Terim Kayıtlı.