Online Tarih Terimleri Sözlüğü

12 Eylül Harekatı: Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koymak üzere 12 Eylül 1980'de giriştiği askedevam

16 Mart Baskını: Kurtuluş Savaşı Dönemi'nde, İtilaf askerlerinin İstanbul'u işgali.devam

31 Mart Olayı: II. Meşrutiyetin ilanından sonra (1908) İstanbul'da yönetime karşı gericilerin çıkadevam

93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı): 1876 yılında, Avrupalı Devletlerin Balkanlar'da kalıcı çözüm bulmak amacıyla topladevam

Abdal: 1- Toplumdan uzak, son derece gösterişsiz bir yaşam sürdüren, yoksul ve düşkünledevam

Abide-i Hürriyet: İstanbul Şişli'de 31 Mart Ayaklanması'nda (13 Nisan 1909 ) gericiler tarafından öldevam

Abluka: Bir devletin dışarı ile olan her türlü ilişkisini zor kullanarak kesme eylemidirdevam

Acem: İranlıdevam

Acemi Ocağı: 1-Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu askerlerinin ilk eğitildikleri kurumdur. I. Murat Ddevam

Acemi Oğlanı: Yeniçeri olmak üzere Acemi Ocağı'nda eğitim gören devşirme ya da tutsak genç.devam

Acemi Oğlanı Kethüdası: Acemi oğlanları işine bakan Anadolu ve Rumeli ağalarının maiyetîerindeki memurlara verildevam

Adaletname: Osmanlı Devleti'nde kanunların uygulanması ve tebaanın haksızlığa düşmemesi için zamadevam

Ademi Merkeziyet Sistemi: Siyasal iktidara ( merkeze ) ait genel hizmetlerden bir bölümünü merkezden bağımsıdevam

Afaroz: Kişiyi dinden çıkarma cezasıdır. Aforoz edilen kişi ile toplum bütün ilişkilerini devam

Aforoz: 1-Hıristiyanlık gibi bazı dinlerde, dine ve dinsel kurumlarla otoritelere karşı devam

Agora: Eski Yunan kentlerindeki alış-veriş (çarşı) yeridir. Genellikle bir evin yola bakdevam

Ağa: Kapıkulu Ocakları'nın yüksek rütbeli subayları ile sarayda hizmetli subay ve haddevam

Ağa Kapısı: Yeniçeri ağalarının bulunduğu resmî daire.devam

Ağı: (Göktürkler'de) Hazine, mal, senet, ipekli kumaş.devam

Ağnam Resmi: Osmanlı Devleti'nde hayvan (davar yani koyun, keçi) sahibi Müslümanlardan alınan devam

Ahilik (Kardeşlik): 1- XIII. Yüzyılda Anadolu'da kurulan ve örgütlenmesi hızla yaygınlaşan, esnaf vedevam

Ahitname: Antlaşma belgesi,antlaşma.devam

Ahkâm: Hükümler.devam

Ahrar Partisi: Osmanlı Devleti'nde meşrutiyetin 14 Temmuz 1908 tarihinde ikinci kez ilan edil devam

Ahura Mazda: Zerdüşt Dini'nin iyilik, aydınlık ve ışık tanrısıdır. Bu nedenle Zerdüşt Dini'devam

Ak Ağalar: Osmanlı Sarayı'nda kullanılan hademelerden bir kısmına verilen unvan.devam

Ak Alem: Saltanat sancağına verilen ad.devam

Akçe: 1-Osmanlı Devleti'nde 1820 yılına dek kullanılan ve para birimi olarak kabul eddevam


DİĞER SAYFALAR :

Tarih Terimleri Sözlüğünde 1623 Terim Kayıtlı.