Online Sunuculuk-Televizyonculuk Terimleri Sözlüğü

5N1K: Haber yazmanın temel kuralına göre, bir haberin içinde cevapları bulunması gerekendevam

Açık Uçlu Soru: Sadece "evet" ya da "hayır" şeklinde cevaplanamayacak, kapsamlı ve muhatabından devam

Ağız: Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, bellidevam

Aksan: Bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliğini, vurgu.devam

Aktüel Çekim/Görüntü: Kamera ayağı veya bir dayanak olmadan kullanılan kamera ile genellikle stüdyo dışındevam

Aktüel Ses (Kılavuz Ses): Stüdyodaki sunucunun kulağına kulaklıktan ulaşan ve çekim sırasında görüntüyle birlikdevam

Ana/Son Kopya: Programın yayına hazır hale gelmiş halini içeren kayıt.devam

Arşiv: Yayınlanmış veya yayınlanmamış tüm programlara ait veya program yapımı amacıyla devam

Atık: Üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalarda ortaya çıkan ve kullanıcının artık işidevam

Bant Yayın: Televizyon yayın akış çizelgesi içinde yer alan bir programın herhangi bir ortama kadevam

Blog: Genellikle güncelden eskiye doğru sıralanmış yazı ve yorumların yayınlandığı, günlüğe bendevam

Boom Mikrofon: Mikrofonun ve operatörün kamera çekim alanının içinde yer almadan çalışmasını sağlayan, ydevam

Canlı Yayın: Televizyon yayın akış çizelgesi içinde yer alan bir programın, çekimi ile eş zamanlı odevam

Çekim: Kameranın hiç ara vermeksizin görüntü kaydetmesi.devam

Çekim/Kamera Açısı: Çekimi yapılan nesnenin nasıl görüntülenmek istendiğine bağlı olarak belirlenen kamera devam

Çoklu Platform: Metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonların bilgisayarda gösterilmdevam

Çözümleme: Seslendirilecek metnin sesli okunarak, durak ve vurgu yerlerinin belirlenmesi ildevam

Dekor: Program çekimi için kurulan sette yer alan, çekim tasarımını tamamlayan aksesuarlar.devam

Demeç: Yetkili bir kimsenin bir konuda yaptığı açıklamayı, beyanat.devam

Deşifre: Metnin sesli okunarak, durak ve vurgu yerlerinin belirlenmesiyle biçim ve anlam özdevam

Deşifre Yapmak: Herhangi bir ses ya da video kaydının yazıya aktarılması.devam

Dış Haber Kaynağı: İç haber ajansının dış haber temsilcileri, dış ülkelerdeki büro muhabirleri/temsidevam

Diksiyon: Seslerin, sözlerin, vurguların, anlam ve heyecan duraklarını kurallarına uygun odevam

Diyafram Ayarı: Fotoğraf makinelerinde fotoğrafı çekilecek kişi/nesneden yansıyan ışınların hangi miktardevam

Doğaçlama: Belirli bir metne bağlı ya da metne bağlı kalmadan, aşamaları önceden belirlenmemiş bidevam

Dörtgen/Kare Tekniği: Genellikle ters piramit tekniğinin uygulanamayacağı yorumlayıcı haberler için geliştirildevam

Düz Piramit Tekniği: Genellikle görece düşük öneme sahip, güncelliğini yitirmeyen ve/veya içeriği eğlenceye yönedevam

Editoryal İçerik: Bir yayında ticari amaçlı reklam vb. öğeler dışında kalan, haber, yazı, röportaj vb. devam


DİĞER SAYFALAR :

Sunuculuk-Televizyonculuk Terimleri Sözlüğünde 147 Terim Kayıtlı.