Online Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü

Acemioğlanlar Ocağı: Devşirmelerin yetiştirilip hazırlandığı ocaktır. Bunlardan zeki olanlar Enderun'a (devam

Acente: Bir kuruluşun yaptığı işi kazanç karşılığı onun adına yürüten iş yeri.devam

Ada: Etrafı sularla çevrili kara parçasıdır.(Kıbrıs)devam

Adet: Bir toplumda nesilden nesile geçen ,halk arasında uygulanan iyilik ve kötülük,değer hdevam

Adres: Bir kimsenin kendisini aradıkları zaman bulabilmesi için gösterdiği yer.devam

Afet: Çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım.devam

Aforoz: Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen cemaatten kovma cezası.devam

Ahi: Ahilik ocağından olan kimse.devam

Ahidname: Bir şeyin yapılması için söz verildiğini gösteren belge.devam

Ahilik: Selçuklular ile Osmanlılar döneminde Anadolu'da kurulan esnaf ve zanaatkâr loncalarıdevam

Ahlâk: Toplumun iyi ve doğru kabul edilen davranışları yapmak kötü ve yanlış kabul edilen devam

Aidiyet: Kendini bir yere, topluluğa, aileye, millete ait hissetmek.devam

Aile: 1. Evlilik ve kan bağına dayanan karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerdevam

Ajans: Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş.devam

Akarsu: Yağmur, kaynak, buz ve kar sularının bir yatak içinde toplandıktan sonra, bir eğilim doğruldevam

Akçe: Küçük gümüş Osmanlı parası.devam

Akdeniz: Kıbrıs Adası'nı çevreleyen ve birçok ülkeye kıyısı olan deniz.devam

Akın: Düşman ülkelerine yapılan askeri harekat, saldırı, baskın.devam

Akıncı: Osmanlı Devleti askeri teşkilatında sınır bölgelerinde düşman ülkelerine ani basdevam

Akıncılar: Görevleri, düşman topraklarına akınlar yapmak, sınırları korumak, savaşta ordunudevam

Akkor: Işık saçacak beyazlığa varıncaya kadar ısıtılmış olan cisim.devam

Akraba: Kan bağıyla birbirine bağlı olan kimselerdevam

Akrabalık: Akraba olma durumu.devam

Alet: Bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılan araç.devam

Almanak: Yılda bir çıkan ve o yılın olaylarını anlatan kitaplardır.devam

Alt yapı: Bir yapı için gerekli olan yol, kanalizasyon, su, elektrik gibi tesisatların hepsidevam

Alternatif: Seçilebilecek bir başka yol, yöntem, seçenek, şık.devam

Ambargo: Bir ülkeyi ekonomik ya da siyasi açıdan zor duruma düşürmek için mal ve hizmet alım devam


DİĞER SAYFALAR :

Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğünde 1059 Terim Kayıtlı.