Online Sanat Terimleri Sözlüğü

Zanaatkâr: Kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla el işçiliği, beceri, ustalık ve tecrübe gerdevam

Zaviye: Tekkenin küçüğü, gelip geçenlerin konakladığı yer.devam

Zemin: Resim sanatında genel olarak pano, tuval ya da benzeri bir zemin anlamında kulladevam

Zıh: Şekillerin kenarlarına çekilen çizgi.devam

Ziggurat: 1. Sümerler tarafından basamaklı piramit biçiminde, yukarı doğru gittikçe daralan tapındevam

Zooloji: Hayvanların sınıflandırılması, dağılımı, davranışı, yapıları ve görevleri ile ilgildevam


DİĞER SAYFALAR :

Sanat Terimleri Sözlüğünde 1042 Terim Kayıtlı.