Online Sanat Terimleri Sözlüğü

A Tipi Renkli Film (Type A Colour Film): 3400 derece K ışığına sahip yapay aydınlatmaya dengelenmiş filmlerin genel adı.devam

Abadi Kağıt: Ham ipekten yapılan bir kağıt türüdür. Dut ağacı elyafından yapılanları da vardır.devam

Abaküs: Antik sütun başlıklarının en üstünde bulunan taş levhaya verilen ad.devam

Abanoz: Çok sert, dayanıklı, siyaha yakın koyu renkte, oymacılıkta kullanılan tropik ağaç tüdevam

Aberasyon (Aberration ): Görüntü bozulması.devam

Abide: Eski dilde anıt. Önemli bir olay yada kişi - kişileri anmak, ilke düşünce ve ideadevam

Abidevi: Anıtsal.devam

Abir: Mürekkebe katılan koku verici madde. Yaygınlıkla Beyaz Sandal, Sümbül Kökü, İğde devam

Abstrak Sanat: Soyut sanat.devam

Abstre Sanat: Soyut Sanat.devam

Açık Komposizyon: Resim düzlemi üzerinde betimlenen gerçekliğin, gerçekte resmin sınırları dışında da sürdevam

Adak Levhası: Sümerlilere ait, üzerinde kabartma şeklinde çeşitli tasvirlerin ve yazıların bulundevam

Aditum: Romalıların mabetlerinde bulunan içinde tanrı heykelinin veya değerli eşyasının bulundevam

Adjunktion: Eklenti. Kolaj, akümülasyon ve asamblajı da kapsayan bir sanat tekniğidir.devam

Afiş: Halkı bir düşüncenin, bir malın ya da bir olayın varlığı konusunda bilgilendirme amdevam

Afterimaj: Bir imgeye bir süre baktıktan sonra göz sinirlerinin bu imgeyi ilk imgeden sonradevam

Agora: 1. Eski Yunanlılarda kent devletiyle ilgili sorunların konuşulduğu, çevresi revaklı devam

Ağaç Baskı: Bu baskı tipinde Kalıp olarak düzgün yüzeyli ağaç, oyma ve kazımaya elverişli muşamdevam

Ağaç Direkli Cami: Örtü bölümünü taşıyan ağaç direklere sahip cami tipidir. Çok sayıda ağaç direkle taşınandevam

Ağırlık Kulesi: Büyük Kubbelerin ve bunları taşıyan kemerlerin itme güçlerini karşılamak amacıyla,devam

Ağtonoz: Gotik mimaride ağ biçimli tonoz.devam

Ahşap: Ağaç malzemeden yapılmış her türlü ürün.devam

Ajur: Mermer, tahta vb. malzemeyi kafes gibi delikli olarak oyup süsleme tekniği.devam

Akademi: 1. Türlü sanat çalışmalarının yapıldığı yüksek okul. Değişik sanat görüşleri. 2. Güzedevam

Akademik: 1. Bilimsel niteliği olan. 2. Geleneksel anlamda, güzel sanat alanında, bir görüdevam

Akademizm: Akademizm sözcüğü, bir sanat dalında her türden yeni atılımı yadsıyarak, değişmez oldudevam

Akant: Yabani enginar yaprağı biçimindeki süsleme elemanı.devam

Akantus: Yaprakları ve dalları süsleme motifi olarak kullanılan bir cins kenger bitkisi.devam


DİĞER SAYFALAR :

Sanat Terimleri Sözlüğünde 1042 Terim Kayıtlı.