Online Sağlık-Tıp Terimleri Sözlüğü

Abakteriyel: Bakteri bulunmayan.devam

Abazi: Merkez ve sinir sistemi hastalıkları olmaksızın da görülebilen, yürüme yeteneğinin devam

Abdomen: Göğüs ile pelvis arasındaki vücut bölümü. karın, batın.devam

Abdominal: Karınla ilgili, karına ilişkin, karına ait.devam

Abdominoplasti: Karın germe ameliyatıdır.devam

Abdominoplatik: Laparoplastik.devam

Abduksiyon: Orta çizgiden uzaklaştırma.devam

Abdüksiyon: 1- Kol ya da bacağın tamamının ya da bir bölümünün vücudun dikey ekseninden yana dodevam

Abdüktör: Orta çizgiden uzaklaştıran (genelde kas yada sinir bu işi yapar)devam

Aberasyon: Normalden uzaklaşma.devam

Abiyogenez: Canlıların cansız maddelerden meydana geldiğini savunan görüş.devam

Ablasyo (ablatio): Kesip çıkarma, yerinden ayrılma.devam

Ablasyon: Cerrahi girişimle patolojik bir oluşumun alınmasını belirten terim.devam

Abortus: Düşük olayı ile uterus dışına atılan embriyo yada fetus. Çocuk düşürme, düşük.devam

Abrasyon: Derinin yüzeysel katmanlarındaki lezyon.devam

Absans: Kısa süreli bilinç kaybı.devam

Abse: Çevre dokulardan kese tarzında doku ile sinirli içerisi cerahat ile dolu oluşum.devam

Absorbe: Emme.devam

Absorbsiyon: Emilme, örnek sindirim, gıdaların bağırsaklarda absorbsiyonudur denilebilir.devam

ACE: Anjiyotensin dönüştürücü enzim için kullanılan kısaltma.devam

Açık Dolaşım: Kanın damarlardan dokular arasındaki özel boşluklara yayılıp, madde alış-verişi devam

Açlık Kan Şekeri: Şeker hastalığının tanı ve takibinde yardımcı olur.devam

Adaptabiliti: Çevre şartlarına uyabilme yeteneği, intibak kabiliyeti.devam

Adaptasyon: 1- Bir organizmanın dış çevresinin nitelik ve nicelik değişikliklerine göre fonksiyondevam

Addis Sayımı: 24 saatlik toplam idrardaki alyuvar ve akyuvarların sayısını ölçme işlemi.devam

Adduksiyon: Orta çizgiye yaklaştırma.devam

Addüksiyon: Kol ya da bacağın tamamının ya da bir bölümünün vücudun dikey eksenine doğru hareketi.devam

Adenin: Pürin grubundan azotlu bir organik bileşik (Adenintimin protein çiftinin bir azotldevam


DİĞER SAYFALAR :

Sağlık-Tıp Terimleri Sözlüğünde 1412 Terim Kayıtlı.