Online Reklamcılık Terimleri Sözlüğü

ABC Analizi: Stokta ne kadar ürünün bulundurulacağının, ne kadarının tüketilmesine izin verilecedevam

Acente: Üreten ile tüketeni bir araya getiren aracı kişi ve ya kuruluş.devam

Alacak hesapları: Taksitlendirmek suretiyle satılan mallardan gelmesi beklenen paranın miktarı.devam

Atmosferik: Mağaza içinde dekor olarak kullanılan dikkat çekici yerleşim, ışıklandırma gibi etkenledevam

Bağlı talep: Bir etkene bağlı olarak değişen talep.devam

Başa baş noktası: Gelirlerin giderlere eşit olduğu satış miktarı.devam

Başa baş noktası analizi: Değişik seviyelerdeki satış kârını belirlemek için gelirlerle harcamalar arasındaki ilidevam

Başa baş rekabet: Sektör içindeki rakip bir firmanın en tepedekine meydan okuduğu, onun yerini almayı hdevam

Benchmark: Perakende satış yapan bir işletmenin kendi başarısını benzer bir taktik izleyen devam

Birleşme: İki firmanın tek bir firma olması şeklidir ki genellikle büyük olan firmanın küçük devam

Birlikte markalama: Aynı ürünü üreten iki firmanın markalarını bir araya getirerek tek bir ürün markdevam

Bölgesel pazarlama: Belirli bir bölgede bulunan hedef kitlenin özel zevklerine, ihtiyaçlarına ve ilgi devam

Büyüme aşaması: Üretilen mal ve ya hizmetin satışların arttığı dönem.devam

Cam tavan: Azınlıkların ve kadınların belirli bir seviyeden sonra daha yüksek terfiler almadevam

Cari aktifler: Nakit veya normalde bir yıl içinde nakde dönüştürülebilecek maddi varlıklar.devam

Cari borçlar: Bir yıldan daha az bir zaman içinde ödenmesi beklenen borçlar.devam

Cari oran: Cari aktiflerin cari borçlara oranıdır ki bunun sonucu firmanın cari borçlarını caridevam

Çalışan indirimi: Genelde perakende satış yapan işletmelerin çalışanlarına satış fiyatı üzerinden yadevam

Çalışan verimliliği: Çalışan başına satışlar gibi değerlendirilebilecek olan çalışanların faaliyetleri sonudevam

Çapa dükkân: Bir alışveriş merkezinde potansiyel müşteriler için bir albeni merkezi görevini gödevam

Çapraz satış: Bir bölüm çalışanının potansiyel alıcılara kendi ürünleri dışında diğer bölümlerden ddevam

Çekme stratejisi: Potansiyel müşteriler için yapılan ve onları ürünleri talep etmeleri için cesaretlendevam

Dağıtım kanalı: Üreticilerle tüketiciler arasındaki bağlantının kurulması için çalışan birimlerin bir bidevam

Dağıtım yoğunluğu: Belli bir cins ürünü stoklarında bulunduran perakende satış yapan işletmelerin sdevam

Damping: Bir ürünün bedelinin altında fiyatlandırma uygulaması.devam

Dayanıklı mallar: Uzun süre kullanma imkânı olan mallar.devam

Dayanıksız mallar: Kısa bir sürede ve ya birkaç kullanımda tüketilen mallar.devam

Değer: Bilinen yararların fiyata oranı.devam


DİĞER SAYFALAR :

Reklamcılık Terimleri Sözlüğünde 236 Terim Kayıtlı.