Online Moda ve Dikiş-Nakış Terimleri Sözlüğü

Aba: 1- Yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba kumaş. 2- Bu kumaştan yapılmış ydevam

Abdominal Belt (Cummerband): Kuşak.devam

Abdominal Dart (Belly Dart): Karın pensi.devam

Abrasion: Aşındırma, taşlama.devam

Acetate fibre: Asetat elyaf.devam

Adhesive Mesh: Yapışkan örme.devam

Adjustable cam bit: Ayarlanabilir kam parçası.devam

Affinity: Afinite (boya alabilirlik).devam

Ajour fabric: Ajurlu kumaş.devam

Akrilik (Acrylic): Dokuma veya örgü sentetik kumaş.devam

Alamod(Alamode): Moda olan, ilgi çeken, çok tutulan.devam

Alpaka (Alpaca): Yünlü kumaş.devam

Alt Astar (Underlining): Dikiş yerleri birleştirilmeden ve tela uygulanmadan önce giysi kumaşı ile aynı şdevam

Alt Dikiş (Understitching): Giysinin ön yüzünden görünmeyen, pervaza ve dikiş paylarına yapılan makine dikişdevam

Alt Yaka (Under Collar): Bir giysi yakasının iç kumaş bölümü.devam

Alta Katlanan Parça (Underlap): Bir kenarın altına uzanan bir giysi kenarı (örnek: bir manşet açıklığında veya bel badevam

Alta Konulan Parça (Underlay): Sağlamlaştırma için asıl kumaşın altına yerleştirilen kumaş şerit.devam

Amphoteric: Amfoterik. Ortamın pH derecesine göre bir bileşiğin hem bazik hem asidik olmak üzerdevam

Ansanbl (Ensemble): Parçaları birbirine uyan giyisi, takım, döpiyes.devam

Antimigrant: Boyama işlemi sırasında boyanın dağılmasını engellemek amacıyla işleme katılan kimydevam

Anvog (En Vogue): Tutulan, beğenilen.devam

Apolet: 1- Subaylarda rütbeyi göstermek için üniformaların omuzlarına takılan işaretldevam

Asetat (Acetate): İyi kıvrılan, parlak sentetik kumaş.devam

Astar: Giysilerin içine temiz bir görünüm vermek, süslemek kullanım kolaylığı sağlamak için kulladevam

Astar (Lining): 1- Bir giysi parçasına lüks, düzgün bir görüntü vermek ve yapısal destek sağlayarak bdevam

Atkı (Weft): Bir dokuma kumaşın çözgü ipliklerini çaprazlama kesen iplikler.devam

Ayak (Shank): Örn. düğme ayağı.devam

Back batch / Half moon: Yakanın arkasında marka etiketinin dikişini gizlemek için kullanılan yarımay şeklidevam


DİĞER SAYFALAR :

Moda ve Dikiş-Nakış Terimleri Sözlüğünde 567 Terim Kayıtlı.