Online Matematik-Geometri Terimleri Sözlüğü

Ara Kesit Doğrusu: Kesişen iki düzlemin ortak noktalarının oluşturulduğu doğru.devam

Arada Olma: Aynı doğru üzerinde farklı üç noktadan birisinin diğer ikisinin arasında olmasıdır.devam

Aralarında Asal Polinom: P(x) ve Q(x) polinomlarının her ikisini de bölen (sabit olmayan) bir polinomun odevam

Aralarında Asal Polinomlar: EBOB'u gerçek sayı olan polinomlar.devam

Aralarında Asal Sayılar: 1 den başka pozitif ortak böleni olmayan sayma sayılarına aralarında asal sayıladevam

Aralık: Verilen iki reel sayı arasındaki bütün reel sayıları kapsayan küme.devam

Araştırma: Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılan yöntemli çalışma.devam

Ardışık Doğal Sayılar: Birer artarak, ardı ardına gelen doğal sayılardevam

Ardışık Sayı: Bir, iki, üç gibi birbiri ardına gelen sayılar.devam

Ardışık Sayılar: Kendisinden önce ve sonra gelen sayılara bir kural ile bağlı olan sayılara ardışık devam

Argüment: Düzlemde bir karmaşık sayıyı orijine birleştiren ışının, x ekseni ile yaptığı pozitdevam

Aritmetik: 1. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi dört işlemin tanımına temel olan tamsayıladevam

Aritmetik Dizi: 1- Her bir terimi bir önceki terime sabit bir sayı ekleyerek elde edilen dizi. Adevam

Aritmetik Ortalama: 1- Bir diziyi oluşturan sayıların toplamının, dizinin terim sayısına bölünmesi idevam

Artan Fonksiyon: Reel değişkenli bir fonksiyonda serbest değişken artarken, bunların görüntülerini de adevam

Asal Çarpanlara Ayırma: Bir sayıyı asal çarpanlarının çarpımı olarak yazmaya asal çarpanlara ayırma denir. Saydevam

Asal Polinom: Birinci ya da daha büyük dereceden bir polinoma tam bölünemeyen polinom.devam

Asal Sayı: Sadece 1'e ve kendisine bölünen 1'den büyük doğal sayılar. (çarpanları sadece 1 ve kedevam

Asal Sayılar: 1 ve kendisinden başka hiçbir sayma sayısı ile bölünemeyen 1 den büyük tam sayılardevam

Asır: Yüz yıldevam

Asimptot: 1- Düzlemsel bir eğriye sonsuzda teğet olacak biçimde çizilebilen doğru veya eğri. 2- Hiperbdevam

Aykırı Doğrular: Bir düzlem içinde bulunmayan ve bibirini kesmeyen doğrular.devam

Ayrık Küme: Ortak elemanı olmayan kümelere ayrık kümeler denir. Örnek : A={1,2,3} B={5,devam

Ayrık Kümeler: Kesişimleri boş olan kümeler. Ortak elemanları olmayan kümeler. Örnek : A={1,2devam

Ayrık Olay: Aynı anda gerçekleşemeyen olaylar. Örnek : Para ile yazı tura atılması sonucu yazdevam

Ayrık Olaylar: Ara kesiti boş küme olan olaylar.devam

Ayrık Olmayan Olay: Aynı anda gerçekleşebilen olaylar.devam

Ayrıt: Cisimlerin herhangi iki yüzeyinin arakesiti. Prizmanın bir kenarı. İki düzlemin adevam


DİĞER SAYFALAR :

Matematik-Geometri Terimleri Sözlüğünde 674 Terim Kayıtlı.