Online Matematik-Geometri Terimleri Sözlüğü

A ile B nin Kartezyen Çarpımı: Birinci bileşeni A dan, ikinci bileşeni B den alınarak elde edilen ikililerin küdevam

A Kümesinden B nin Farkı: A kümesinin B kümesi ile ortak olmayan elemanlarından oluşan kümedir.devam

A Kümesinden B ye Fonksiyon: A nın elemanlarından herbirini, B nin elemanlarına bir ve yalnız bir kez eşleyendevam

Açı: Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim kümesine açı denir. Şekildedevam

Açı Ortay: Üçgenin bir açısını ortalayan ışının, köşe ile kenar arasında kalan doğru parçasına açıortdevam

Açık Önerme: 1- İçinde bilinmeyen bulunan ve bilinmeyenin alacağı değerlere göre doğru ya da yanlış oladevam

Açıklık: Bir veri grubunda en büyük ve en küçük değer farkı.devam

Açınım: Bir cismin yüzeylerinin açılıp bir düzlem üzerine yayılması.devam

Açıortay: Bir açıyı, ölçüleri birbirine eşit olan iki açısal bölgeye ayıran ışın.devam

Açısal Bölge: Açı ile açının iç bölgesinin birleşim kümesidir. Açı ile iç bölgesini oluşturan noktalar kdevam

Ağırlık Merkezi: Bir üçgende üç kenarortay bir noktada kesişir. Kesim noktasına ağırlık merkezi denir. Adevam

Aksiyom: Doğruluğu ispat edilmemiş kabul edilen matematiksel ifadeye denir.devam

Alan: Bir düzlem bölgesinin büyüklüğü, kapladığı yer.devam

Algoritma: Belirli bir kurala bağlı bulunan her türlü hesap işlemi.devam

Alt Çeyrek: Bir veri grubunda ortancanın solundaki veri grubunun ortancası.devam

Alt Küme: Bir kümenin bazı elemanları ile oluşturulan küme. A ve B iki küme olmak üzere A devam

Alt Küme Sayısı: Kümenin eleman sayısını a ile gösterirsek alt küme sayısı = 2ª dir. Boş kümenin devam

Altın Oran: [AB] üzerinde seçilen bir C noktası için |AB| ⁄ |AC| = |AC| ⁄ |CB| eşitldevam

Ana Doğru: 1. Konide tepe noktası ve tabanın kenarı olan çemberin herhangi bir noktasından gedevam

Analitik Düzlem: Dik kesişen iki koordinat doğrusunun oluşturduğu yapının belirttiği düzlem. Üzerine koordidevam

Analitik Geometri: 1- Geometrik koordinat sistemlerinin ve cebirsel işlemlerin kullanıldığı matematik devam

Analitik Uzay: Bir O noktası ve yönlendirilmiş iki dik doğrunun meydana getirdiği uzay.devam

Anket: Veri toplamada kullanılan ölçme aracı.devam

Apotem: Düzgün piramidin yan yüz yüksekliği.devam

Apsis: 1- Analitik düzlemde bir noktanın dikey eksene olan uzaklığı. 2- Koordinat düzledevam

Apsis Ekseni: Koordinat düzleminde yatay eksen, x eksenidir.devam

Apsisler Ekseni: Koordinat düzlemini oluşturan yatay eksen (x ekseni).devam

Ar: 100 metrekarelik arazi ölçü birimidir.devam


DİĞER SAYFALAR :

Matematik-Geometri Terimleri Sözlüğünde 674 Terim Kayıtlı.