Online Kur'an-ı Kerim Terimleri Sözlüğü

Abd: Kul, Allah'a ibadet eden kimse.devam

Âciz: Bedenî, akli ya da mali açıdan yetersiz, bir şeye gücü yetmeyen.devam

Âdâb: Usul, yol, yordam, davranış kaideleri, terbiye.devam

Âdâbı Muaşeret (Âdâb-ı Muaşeret): Davranış bilgisi. Bir toplumda benimsenerek gelenekleşmiş nezaket, terbiye, ahladevam

Adak: 1. Adama işi veya adanılan şey, nezir. 2. Allah'ın sevgisini ve hoşnutluğunu kazdevam

Adalet: 1. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe. 2. Yasalarla sahip oludevam

Âdet: 1. Topluluk işinde eskiden beri uyulan kural, töre. 2. Görenek.devam

Ağız: Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, bellidevam

Ahd-i Atik: Tevrat.devam

Ahenk: Uygunluk, uyum, düzen, uyuşma, anlaşma.devam

Ahiret: 1. İnsanın öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağı ve Allah'a hesap vereceği yer, ödevam

Ahit: Söz verme, ant, yemin. İnsanın başkasına verdiği güvence. İnsanın Allah'tan başka tandevam

Ahkâm: Hükümler.devam

Ahlak: Huy, yaratılıştan gelen özellikler, yapı, mizaç, karakter, İnsanın iyi veya kötü oldevam

Ahlak-ı Hamide (Ahlakı Hamide): Beğenilen, güzel ahlak.devam

Ahlak-ı Zemime (Ahlakı Zemime): Beğenilmeyen, kötü ahlak.devam

Ahsen-i Takvim (Ahseni Takvim): Allah tarafından insana verilen en güzel şekil, yaratılışındaki fiziksel ve manedevam

Akaid: Dinin temel hükümlerini özlü bir şekilde ifade eden ilkeler.devam

Âkıbet: 1. Bir iç veya durumun sonu, sonuç. 2. Sonunda, önünde sonunda.devam

Akit: Sözleşme, antlaşma, yeminleşme.devam

Aklıselim: Sağduyu, hüküm ve kararlarında doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırma yetisi. Doğru, akldevam

Alâmet: 1. Belirti, işaret, iz, nişan. 2.Büyüklük, irilik bakımından şaşılacak durumddevam

Amade: Hazır.devam

Amel: 1. Yapılan iş, eylem, fiil. 2. Çalışma, didinme, davranış, uygulama. 3. Birdevam

Amel-i Salih: Dine göre makbul olan işler.devam

Amentü: Arapça "İnandım." anlamına gelen ve İslamiyet'in temel İnançları olan "Allah'a, onun medevam

Ana Fikir: Bir yazının temeli olan asıl düşünce, temel fikir.devam

Analiz: Çözümleme.devam


DİĞER SAYFALAR :

Kur'an-ı Kerim Terimleri Sözlüğünde 744 Terim Kayıtlı.