Kullanıcı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Kullanıcı:
Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilen Üretim Gruplarına ya da Doğrudan Bağlı Üretim Santrallarına sahip tüm Enerji Üreticileri, tüm Lisanslı Hizmeti Sağlayıcıları, Dağıtım Hizmeti Sağlayıcıları, ve Doğrudan Bağlı Tüm Tarife Dışı Müşteriler ve onlara bağlı olan Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcıları. Bu terim, yerine göre, Şebeke Kodu'nun kendilerine uygulandığı tüm kişiler anlamına gelir.

Kullanıcı ile ilgili benzer terimler:

Net Kapasite (Net Capacity) : Santralın veya yardımcı ünitelerinin iç ihtiyaçları da kullanıldıktan sonrdevam

Tek Devreli Hat : Tek devreli elektrik hat dır.devam

Kullanım Süresi : Santralde bir yılda tüketilen (kWh) enerjinin, aynı yılda santralın uldevam

Elektrik Şebekesi/Sistemi : Elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtım, transformasyon ve tüketim ndevam

Net : Nihai Enerji Talebi-Tüketimi (Santral iç tüketimleri ile hat kayıpları hdevam

Demant : Müşteri tesislerinden çekilen gücün o ay içindeki 15 dakikalık değerlerin en devam