Online Kimya Terimleri Sözlüğü

Absorblama: Bir cismin bir başka cisim içine bütünüyle alınması veya o cismin içinde tamamen dağılmdevam

Absorplama: Bir cismin bir yüzeye bağlanması.devam

Açık Formül: Moleküldeki atomların birbirine bağlanma düzenini gösteren formül.devam

Açık Hava Basıncı: Atmosferdeki gazlar ağırlıkları nedeniyle yeryüzüne bir basınç uygular. Bu basınca açıkdevam

Açil: RCO- veya ArCO- yapısındaki grupların genel adı.devam

Açilleme: Bir moleküle açil grubunun bağlanması.devam

Adlandırma: Element ve bileşiklerin kimyasal formül veya sembollerle, bazı sistematik yöntemdevam

Aerosol: Bir katı ya da sıvının hava ( gaz ) ortamında heterojen olarak dağılmasıyla oluşan devam

Ağartma: Yükseltgenlerle renk veren maddelerin renginin giderilmesi.devam

Ağırlık: Bir cisme etki eden yerçekimi kuvvetinin büyüklüğüdür.devam

Akım Şiddeti: Elektrik yüklerinin akış hızı.devam

Aktarma(dekantasyon): Çöktürme işleminde tamamen çöken kısmın üstünde kalan sıvının bulandırılmadan başkadevam

Aktif Metaller: Elektron verme eğilimi hidrojenden fazla olan metallere aktif metaller denir. - devam

Aktifleşme Enerjisi: Tepkimenin oluşabilmesi için gerekli olan minimum enerji.devam

Aktifleşmiş Kompleks: Tepkime sırasında oluşan yüksek enerjili, kararsız, ara ürün.devam

Aktiflik: Reaksiyona girme kabiliyeti, elementlerin bileşik yapabilme eğilimleri. Bir elementdevam

Aktiflik: Elementlerin bileşik oluşturma eğilimi.devam

Aktiflik Sırası: Elementlerin tepkime verme yatkınlığına göre sıralanmasına aktiflik sırası denir.devam

Aktiflik(etkinlik): Tepkimeye girme kabiliyeti, elementlerin bileşik yapabilme eğilimi.devam

Aktinitler: Aktinyum (57Ac) elementinden sonra gelen ve 4f orbitallerinin dolmasıyla oluşan devam

Aktivasyon Enerjisi: Reaksiyonun oluşumu için gerekli minimum enerji.devam

Aktivasyon Engeli: Reaksiyona girenlerle reaksiyon ürünleri arasındaki potansiyel enerji engeli.devam

Alaşım: İki ya da daha fazla metalin eritildikten sonra karıştırılması ve soğutulmasıyla elddevam

Aldehit: Karbonil grubu bağlarından en az birine H bağlanan bileşikler aldehit, her iki bağa da aldevam

Alfa Işıması: Radyoaktif çekirdekten iki proton ve iki nötronun birlikte ayrılması şeklindeki ışdevam

Alfa Parçacığı: İki proton ve iki nötrondan oluşan +2 yüklü helyum çekirdeği.devam

Alifatik: Karbon atomlarının dallanmış ve dallanmamış zincir şeklinde olan bileşikleri.devam

Alizarin: Eskiden kökboyası denilen bitkiden çıkarılan günümüzde kimyasal yolla hazırlanan bdevam


DİĞER SAYFALAR :

Kimya Terimleri Sözlüğünde 798 Terim Kayıtlı.