Online İnşaat Terimleri Sözlüğü

Aderans: Bir boya özelliğidir. Kuru film tabakasının yüzeyler üzerinde kabarmadan, ince tabadevam

Agrege: Beton ve harçlarda ana bölümü oluşturan atıl maddeler.devam

Ahşap Doğramacı: Ahşap Doğramacı, el takımları, makine ve ekipman kullanarak, ahşap malzemelerden hedevam

Akrilik Esaslı Boya: Bağlayıcısının çoğunluğunu akrilik reçine oluşturan, su ile inceltilen boyalardır.devam

Aks: Eksen. mil. Yapı ve projelerde iki öğeden birinin ortasından diğerinin ortası ölçüsü / udevam

Alçı Dekorasyoncu: Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, alçı, alçıpan ve diğer alçı ürünlerini kullanadevam

Alın Duvarı: Bir beşik çatıda damlalık aşığına bitişik olan duvar parçası. Alın duvarı merteklere didevam

Altyapı: Su, elektrik, kanalizasyon, yol gibi tesislerin tamamına verilen ad, enfrastrüktdevam

Altyüklenici: Ana yüklenici ile sözleşme yapan yüklenicidir.devam

Alüminyum Doğramacı: Makine-ekipman ve el aletleri kullanarak, alüminyum profil ve yardımcı malzemeledevam

Ampatman: Büyük boyutlu somellerde malzemeden tasarruf edilmesi amacıyla, somelin üst kısmdevam

Ana Duvar: Yığma bir yapıda taşıyıcı duvar, beden duvarı.devam

Ana Sözleşme: Mal sahibi ile doğrudan yapılan sözleşmedir. Bu sözleşme inşaatın bölümlenmesine badevam

Ana Yüklenici: Mal sahibi ile sözleşme yapan yüklenici.devam

Anıt: 1. Önemli bir olayın ya da büyük bir insanın anısını yaşatmak üzere dikilen, gözedevam

Anlaşma: İnşaat proje yöneticisi ve mal sahibi veya yüklenici ve mal sahibi arasındaki sözdevam

Apartman: 1. Bir bina içinde birkaç odadan meydana gelen, bir kişi veya bir ailenin oturabilecdevam

Ara Küpeşte: Bir korkulukla küpeşteye paralel öğe.devam

Arazi Maketi: Düzenlenecek toprak parçasının mevcut durumunu ya da alacağı biçimi gösteren maket.devam

Arsa: Üzerinde yapı kurulmak üzere ayrılmış yer; yasaya göre, belediye sınırları içinde bdevam

Arsa Çapı: Arsanın kadastro haritasından çıkarılmış ölçekli örneğine verilen ad. Üzerinde ölçeği, komdevam

Arşiv Çizimleri: İnşaat tamamlandıktan sonra, fiilen yapılan işi gösteren çizimlerdir (planlardır).devam

Asansör Montörü: Her tür asansörün montajına ve işletmeye alınmasına ilişkin işlemleri, kendi başdevam

Asıl Çizimler: İnşaat proje yöneticisi ile malsahibinin bu konu üzerinde anlaştıkları hizmetler.devam

Aşık: Çatılarda mertekleri veya örtüyü taşıyan yatay ağaçlardan her biri, aşırma.devam

Ataşman Defteri: Plan ve projeleri bulunmayan işlerle ilgili imalatlara ait kroki, bilgi ve hesapdevam

Atika Duvarı: Bir çatının önündeki duvar.devam

Avadanlık: Dülger, neccar, marangoz, kurşuncu... gibi İnşaat işçilerinin kullandıkları aletlerdevam


DİĞER SAYFALAR :

İnşaat Terimleri Sözlüğünde 387 Terim Kayıtlı.