Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

Abluka: Kuşatma.... devamını oku

Aciz: Elinden bir şey gelmeyen, güçsüz, beceriksiz.... devamını oku

Ahkâm: Hükümler.... devamını oku

Ahval: Durumlar, haller, vaziyetler. Davranışlar. Olaylar.... devamını oku

Akait: 1- Bir dinin öğrenilmesi gereken inançlarının ve tapınma kurallarının tümü. ... devamını oku

Alaturka: Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, Doğuluca, alafranga karşıtı.... devamını oku

Alaydan Yetişme: Eskiden Orduda erlikten ilerleye ilerleye yetişen subay.... devamını oku

Anayasa: 1- Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin... devamını oku

Anekdot: Kısa veya özlü anlatımı olan güldürücü hikâye, fıkra.... devamını oku

Antant: Devletler arasında bir veya birkaç anlaşmanın imzalanmasıyla oluşan ittifaklara ... devamını oku

Antlaşma: İki veya daha fazla devletin saldırmazlık, savaşta iş birliği vb. konularda kara... devamını oku

Anzak: Australian and New Zealand Army Corps (Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu) kel... devamını oku

Arkeoloji: Kazı bilimi.... devamını oku

Arşın: Eskiden kullanılan, yaklaşık 68 santimetreye eşit olan uzunluk ölçüsü birimi.... devamını oku

Asala: 1975-1985 yılları arasında faaliyet gösteren Ermeni silahlı örgütü.... devamını oku

Asayiş: Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik.... devamını oku

Asi: Devlet yasalarına karşı gelen, isyan eden.... devamını oku

Asimilasyon: İki veya daha fazla sayıda toplum ya da grubun kültürlerinin giderek bütünleşmes... devamını oku

Asri: Çağdaş.... devamını oku

Aşar: Eskiden tarım ürünlerinden onda bir oranında alınan vergi.... devamını oku

Aşina: Bildik, tanıdık, bilinen.... devamını oku

Aşiret: Dil ve kültür yönünden büyük bir türdeşlik gösteren, birçok boydan oluşan, yapıs... devamını oku

Ataşe: Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı.... devamını oku

Ataşemiliter: Bir ulusun yabancı ülkelerdeki elçiliklerinde görevli askerî uzman.... devamını oku

Ataşemiliterlik: Bir ulusun yabancı ülkelerdeki elçiliklerinde görevli askeri uzman.... devamını oku

Ateşe: Bir elçilikte askerlik, ticaret, kültür v.b. konularda görevli uzman.... devamını oku

Ateşkes: Savaşan iki kuvvetin karşılıklı olarak savaşı durdurması, bırakışma, mütareke.... devamını oku

Ati: Gelecek.... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde 707 Terim Kayıtlı.