İbadet Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak İbadet:
Tanrı'ya inananların Tanrı'nın buyruklarına uygun olarak yaptıkları tapınmalardır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak İbadet:
İbadet etmek, dinin emirlerini yerine getirmektir. İbadet, sözlükte boyun eğmek, kulluk etmek demektir. Rabbimize kulluk etmemizin, onu sevmemizin, ona saygı göstermemizin, yakın olmak istememizin göstergesi ibadet etmektir, karşılığında sevap vadedilen dinî görevleri ve amelleri Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yerine getirmektir.

Kur'an-ı Kerim Terimi Olarak İbadet:
1. Boyun eğme, itaat etme, saygı duyma.

2. Kulluk etme, tapınma.

3. Ululama, övme, yüceltme.

4. Allah'ın insanlara emrettiği ve insanların da Allah'a karşı yapmakla yükümlü oldukları tüm davranışlar.

5. İnsanın yaratılış amacına uygun olarak, Hz. Peygamber'in uygulamalarını esas alıp niyet ederek yapmış olduğu Allah'a yaklaşma şekilleri; davranışlar.

6. Tevhit inancına bağlı kalarak sadece Allah emrettiği için ona sevgi, saygı ve tazim göstermek amacıyla Allah'ın rızasını kazanmak için niyet ederek belirli zamanlarda ve şekillerde yapılan iş, amel.

İbadet ile ilgili benzer terimler:

İnzal : Kur'an-ı Kerim ayetlerinin Allah tarafından Hz. Peygamber'e indirilmesdevam

Mevali : Emevi ve Abbasi dönemlerinde Arap olmayan Müslümanlara verilen ad.devam

Ümmül-Müminin : Kur'an-ı Kerim'e göre bütün müminlerin anneleri kabul edilen Hz. Muhamdevam

Lügat : Sözlükdevam

Mutmain : İnanmış, gönlü kanmış, emin olan.devam

Nisap : Zekât ve fıtır sadakası verebilmek, kurban kesebilmek ve diğer bazı mali ibdevam